ANNONS

Det var på akuten i Avesta som den 76-årige mannen sökte vård på grund av svullnad och rodnad på sitt högra knä.
Foto: Rebecca Linder

Fick fel läkemedel och avled

AVESTA. En 76-årig man med kronisk lungsjukdom fick mycket svåra andningsproblem efter intag av läkemedel och hans liv gick inte att rädda. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.

– Vårdgivaren ser allvarligt på det inträffade varför en lex Maria anmälan görs, säger Eva Ohlsson chefläkare i Region Dalarna i ett pressmeddelande.
En 76-årig man sökte Avesta akutmottagning på grund av svullnad och rodnad på sitt högra knä. Han läggs in på en avdelning för observation och ordineras ett antiinflammatoriskt läkemedel (så kallat NSAID-läkemedel). I journalen finns ingen varningsmärkning för något läkemedel.

På akuten framkommer inte heller någon överkänslighet för något läkemedel. Mannen skrivs sedan in på avdelningen av en sjuksköterska. Han berättar då att han anser sig vara överkänslig mot mediciner som innehåller ASA = acetylsalisylsyra vilket tillhör samma läkemedelsgrupp som NSAID-preparat.
Sjuksköterskan tar kontakt med medicinjour som nu varningsmärker journalen med överkänslighet mot ASA-acetylsalisylsyra.

Men man uppmärksammar inte den nya varningsmärkningen och mannen erhåller det från akuten ordinerade NSAID-läkemedlet. 1,5 timme senare blir mannen kraftigt andningspåverkad och får ett hjärtstillestånd på grund av syrebrist. Akut hjärtlungräddning påbörjas och cirkulationen kommer igång, men mannen vaknar inte och han överförs till IVA i Västerås där hans liv tyvärr inte går att rädda.

En utredning gällande sjukdomsförloppet är genomförd. Under utredningen framkommer det att patienten tidigare har fått påverkan på andningen av acetylsalisylsyra. Den troligaste orsaken till patientens akuta andningsproblem är just intag av det antiinflammatoriska läkemedlet.

Publicerad i Annonsbladet vecka 03 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS