ANNONS

När Ninni Granit och Barbro Zetterström får syn på varandra blir det kramkalas. Ninni har jobbat på Komvux mellan 1972 till 1977, Barbro jobbar där än som administratör.
Foto: Veronica Rigtorp

Fest när Komvux firade halvt sekel

BORLÄNGE. När den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, firade 50 år bjöds allmänheten in till fest.

Firandet var öppet för Borlängebor och det bjuds bland annat på fika, utställning om de 50 åren och möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare för speed-rådgivning.
Den svenska kommunala vuxenutbildningen beskrivs av många som unik i världen. Den har sedan starten erbjudit sina elever en andra chans till utbildning. Det gällde 1968 och det gäller 50 år senare.

Allt började 1968 för ökad rörlighet på arbetsmarknaden och för ett livslångt lärande. Komvux är en pigg 50-åring med cirka 1700 elever.
Hans Fernkvist som var med vid starten i Borlänge beskriver i utställningen hur han stötte ihop med rektor Rolf Sjölander i Hagaskolans ljushall, och denne frågade Fernkvist om denne kunde tänka sig att bli studierektor för Komvux. På hösten startade Fernkvist kurser i svenska, engelska och matematik på kvällstid för grundskole- och gymnasienivå.
Skolan växte snabbt och 1972 var Komvux en egen skolenhet.

Några milstolpar under de 50 åren är när grundskoleutbildning på dagtid startade 1970, därefter blev det gymnasieutbildning på dagtid, skiftkurser på både grundskole- och gymnasienivå. Yrkesutbildning och utbildning för handikappade på dagtid i mitten av 70-talet. Svenska för invandrare har funnit med sedan 70-talet även utbildning för analfabeter.
Kunskapslyftet mellan åren 1997 – 2002, var en satsning för att höja framför allt arbetslösas kunskaper och erbjuda möjligheter till utbildning för lågutbildade.
Lokalfrågan var ett stort problem och under många år var Komvux utspritt på flera olika lokaler. Idag huserar Komvux i norra delen av Högskolans lokaler.

Den kommunala vuxenutbildningen har och har haft en avgörande betydelse för många människors möjligheter att få ett arbete. En fungerande vuxenutbildning behövs för att klara kompetensförsörjningen inom många yrken. Arbetsmarknaden präglas av ökade kompetenskrav och utbudet av jobb utan krav på utbildning har minskat. Idag är en fullständig gymnasieutbildning ofta ett grundläggande krav för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

– Helt klart är att vuxenutbildningen med Komvux kommer att ha en fortsatt viktig roll i samhället. Troligen ökar behoven i framtiden, säger Marianne Sjöström, verksamhetschef för vuxenutbildningen.
Samverkan med näringsliv, arbetsförmedling för flexibla yrkes- och utbildningsspår är viktiga områden för framtiden. De utbildningar som erbjuds skall möta både arbetsmarknadens och individens behov i en föränderlig värld.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 49 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS