Femåringens fraktur upptäcktes inte i tid

En pojke har fått kvarstående ögonmuskelbesvär på grund av en fraktur i skelettet i ögonhålan som inte upptäcktes i tid när pojken kom in till akuten.
Foto: Rebecca Linder
En femåring har fått kvarstående ögonmuskelbesvär efter en fallolycka, då en fraktur förmodligen inte upptäcktes i tid.

– Eftersom pojken har fått en kvarstående skada i ögonmuskler som också påverkar seendet, så väljer vi att göra en lex Maria, säger Helena Hellström chefläkare Landstinget Dalarna i ett pressmeddelande.

Det var den fjärde september förra året som en då femårig pojke kom in till akuten på Avesta lasarett efter en fallolycka. Han hade slagit i huvudet efter att ha ramlat från en två meter hög klätterställning. Pojken växlade i medvetandegrad och man noterade att höger öga var lätt felställt. En skiktröntgen visade på en möjlig liten ansamling av blod på hjärnans yta under skallbenet. Han förflyttades då till Falu lasarett och blev inlagd på barnkliniken för observation. Kontroller genomfördes utan anmärkning och patienten fick gå hem dagen därpå.
Två veckor senare var pojken på 6-årskontroll på Familjecentralen. Där framkom det att han såg dubbelt sedan fallet och hade svårt att följa fingret med blicken. Tre dagar senare vid bedömning på ögonkliniken visade det sig att patienten hade en fraktur i skelettet i ögonhålan på vänster sida vilket påverkade hans ögonmuskler. En eftergranskning visade att frakturen syntes även på den skiktröntgen som gjorts i Avesta, dock hade man på remissen endast frågat efter blödning och inte skelettskador. Patienten opererades på ögonkliniken, men då var det troligen försent eftersom det borde ha skett i direkt anslutning till skadan. Ytterligare en operation genomfördes, den här gången i Uppsala, men utan förbättring och pojken har nu kvarstående ögonmuskelbesvär

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA. Nu går Gamla Byn AB ut med information till byggföretag om deras nya projekt: att bygga cirka 70 nya lägenheter på den gamla badhustomten. Såväl trygghetsboenden som hyresrätter.
AVESTA. Nu är arbetet igång på allvar med det som ska bli ett nytt kombinerat äldreboende och förskola. Bygget ska vara klart om ett och ett halvt år ungefär, till årsskiftet 2019/2020.
BRUNNBÄCK. V-Dala miljö- och byggförvaltning har tagit fram ett program för Tjärnsjön där syftet är att utreda nya områden för bostadsbebyggelse.