ANNONS

Karta placering av nya trafiksäkerhetskameror E16 Mockfjärd- Djurås.
Foto: Trafikverket

Fem nya fartkameror på plats mellan Mockfjärd och Djurås

Trafikverket har satt upp fem nya trafiksäkerhetskameror längs E16 mellan Mockfjärd och Djurås. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.
– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar.
Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.
Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheten på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor och platser där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

På följande platser sätts fem trafiksäkerhetskameror upp:
E16 Mockfjärd – Djurås:
• Mockfjärd, riktad mot västgående trafik
• Rista, riktad mot östgående trafik
• Rista, riktad mot västgående trafik
• Lindan, riktad mot östgående trafik
• Lindan, riktad mot västgående trafik
Dalarna har 130 trafiksäkerhetskameror när de nya är på plats.

På riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping finns ett antal Trafiksäkerhetskameror utplacerade.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS