Felbehandling orsakade onödigt lidande

I slutet av augusti sökte en kvinna vårdcentralen Tisken i Falun på grund av symtom som vid urinvägsinfektion. Försenad diagnos och felaktig behandling ledde till att Landstinget Dalarna nu gör lex Maria-anmälan och vidtar åtgärder.
Foto: Sonny Jonasson
DALARNA Landstinget Dalarna gör lex Maria-anmälan och vidtar ett antal åtgärder. Anledningen är försenad diagnos och felaktig behandling av febril urinvägsinfektion.

I slutet av augusti söker en kvinna vårdcentralen Tisken i Falun på grund av symtom som vid urinvägsinfektion. Patienten hade också fått feber samt flanksmärta.
Sjuksköterska förmedlar informationen till läkare för receptförskrivning av antibiotika. Läkaren uppfattar dock ej symtomens allvarlighetsgrad och förskriver antibiotikum för lindrigare urinvägsinfektioner.

Två dagar senare söker patienten åter vårdcentralen på grund av försämrat tillstånd. Prover visar kraftigt förhöjd sänka trots två dagars behandling men hon rekommenderas fortsätta med samma antibiotika och avsluta den enligt planering, med en total behandlingstid på 5 dagar.

Dagen efter ringer kvinnan till vårdcentralen på grund av ytterligare försämring och tillkomst av kräkningar. Sjuksköterska hänvisar då till akutmottagningen vid Falu lasarett. Patienten har vid ankomsten kraftigt förhöjd sänka, bedöms lida av njurbäckeninflammation och vara uttorkad. Hon läggs in vid infektionskliniken, erhåller dropp samt intravenös antibiotika och tillfrisknar snabbt.

– Tyvärr har patienten utsatts för onödigt lidande på grund av felaktigt antibiotikaval. Hon har även utsatts för en potentiellt stor risk för allvarligt sjukdomsförlopp då man inte bytt antibiotika vid fortsatt försämring, säger Roger Larsson, chefläkare vid landstinget Dalarna.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och kunnat notera bristande följsamhet till de rutiner som finns för urinvägsinfektioner. Ett antal åtgärder är vidtagna för att undvika liknande händelser igen.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 51 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

FALUN 34 år av tallriksslammer har tystnat. Restaurangskolan och Haraldsbo tar farväl av varandra. Nästa kulinariska kapitel skrivs fyra våningar upp med framtiden i centrum.
FALUN Om idrotten är rolig, kommer barnen till idrotten. Fotbollstränaren Magnus Lennholm äger insyn i ämnet. Knatteskolan i Slätta SK lockar mängder av unga bolltrollare.
FALUN Bergbanan på Lugnet är tagen ur bruk. Efter flera tekniska tillbud går man nu från topp till botten med problemen. – Ingen mår sämre än vi av det här, säger Lufab:s Kristin Forsberg.