ANNONS

Farliga E16-sträckan kan dras genom skogen bakom Gimsklack

BORLÄNGE. Trafikverket kommer att kalla till ett nytt samrådsmöte om nu långt framskridna planer på att bygga bort den trafikfarliga vägsträckan på E16 mellan Borlänge och Djurås.

E16/väg 70 är sedan år 2012 uppklassad till Europaväg och är tänkt att bli ett starkt transportstråk.
– Sträckan Borlänge-Djurås är dock en av de 100 farligaste i landet. Vägen går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen där även fotgängare och cyklister rör sig. Det ökar risken för olyckor. Vi planerar därför att bygga om vägen till mötesfri landsväg med mitträcke, säger projektledaren Patrick Svärd om jätteprojektet som i förhandskalkylerna är kostnadsberäknat till en halv miljard kronor.
Hela projektet Borlänge-Djurås finns med i Trafikverkets nationella plan för åren 2018-2029.
Etapp 1, Mellstarondellen- Norr Amsberg med en två+tvåväg har kommit längst i planläggningen, så långt att Patrik Svärd berättar att Trafikverket hoppas kunna tidigarelägga bygget av delsträckan om de får regeringens klartecken till finansieringen.
Etapp 3, Sifferbo- Djurås har också hunnit relativt långt i planläggningen och kommer som det ser ut i dag att börja byggas innan mellanetappen mellan Norr Amsberg och Sifferbo.
– När det gäller etapp 2 så fick vi när sträckningen kom med i nationella planen chansen att titta över trafiksäkerheten så vi håller på att utreda ett alternativ att dra nya E16 på andra sidan Gimsklack. Vi närmar oss ett beslut i sommar och kommer att kalla till öppet hus och samråd med allmänheten i slutet av maj eller i juni, berättar Patrick Svärd som säger att målet är en långsiktigt hållbart vägalternativ
För dagen ser det ut som om vägbygget från Mellstarondellen skulle kunna starta 2021-2022, för etapp 2, om besluten går rätt igenom utan överklaganden?
– Om vi får planen fastställd 2021 och kan ta fram underlag och skicka ut delsträckan på räkning 2022, så är jag jätteoptimistisk hamnar vi på 2023, hoppas projektledaren som dock poängterar att det finns så mycket som kan spela in eftersom det också pågår flera vägprojekt upp mot fjällvärden och Trafikverket vill inte ha allt för många trafikstörningar samtidigt.
Om valet blir att behålla ursprungsalternativet berörs byarna Gangbro, Koppslagårdarna, Duvnäs och Gimsbärke med allt vad det innebär i trafikolägenheter under byggtiden och närheten till Dalälven. Blir valet genom skogen bakom Gimsklack så kan man bygga relativt ostört förutom där vägen ska anslutas i Norr Amsberg och Sifferbo.
Bullermässigt och men också miljömässifgt talar för skogsalternativet eftersom vägen då kommer längre från Falun-Borlänges vattentäkt i Lennheden på andra sidan Dalälven.
Målet är en mötesseparerad, 2+1-väg och en högsta tillåtna hastighet om 100 kilometer i timmen och att ett gång- och cykelstråk etableras efter hela sträckan samt att antalet korsningar och utfarter minskas.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 14 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS