ANNONS

Landshövding Ylva Thörn berättar om året som gått och om framtiden.
Foto: Veronica Rigtorp

“Fantastiskt län med enorma möjligheter”

Landshövdingen blickar tillbaka på året som gått. Utmaningarna länsstyrelsen arbetat med, och vilka framsteg som gjorts. Men även några tankar kring vad som ligger framför oss i Dalarna.

Landshövding Ylva Thörn har tillsammans med sin stab på Länsstyrelsen som uppgift att driva och samordna verksamheten för att länet ska utvecklas.
Den 4 april förlängdes Thörns förordnande som lanshövding i Dalarnas län med ytterligare två år.
– Det är stort, roligt och inspirerande att ha fått fortsatt förtroende, säger Ylva Thörn. Dalarna är ett fantastiskt län med enorma möjligheter men vi har även utmaningar.
– Jag hoppas kunna bidra till att utveckla möjligheterna och jag kommer att fortsätta mitt arbete med att försöka minska effekten av utmaningarna.
Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I detta står hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Detta styr länsstyrelsens arbete.
Det kan handla om till exempel infrastruktur, och öppnandet av järnvägen i Malung är ett exempel på genomförande av sådant arbete.
– Stora delar av mitt jobb handlar om att samordna och utveckla. Bland annat jobbar vi för en regional utvecklingsstrategi, förtydligar Ylva Thörn.
Betaltjänster, tillgång till kontanter och digitala förutsättningar i alla länets delar, livsmedelsstrategi, näringslivsfrågor och krishantering är bara några punkter.
Med krishanteringen följer frågor om civil- och totalförsvaret.
– Inledningen till översyn av krishanteringen började med Väsmanlandsbranden och vår oförmåga att samarbete. I branden förra året i Dalarna såg vi också behov av samordning.
– Där inventerar vi våra förmågor regionalt.
Här handlar det inte bara om polis och SOS Alarm, utan även livsmedelsförsörjning med tillgång till energi och rent vatten. Cyberattacker och andra säkerhetsfrågor.
En stor totalförsvarsövning sker under 2020 i hela landet, något som också kommer att märkas i Dalarna.
Om Dalarna återigen får ett regemente återstår att se, men landshövdingen lobbar för detta. Hon menar att länet har flera fördelar som talar för detta, då både byggnader vid Lugnet och det stora övningsområdet i Falun är intakta. Länet har i Trängslet också norra Europas största skjutfält. Kompetens finns kvar. Goda utvecklingsmöjligheter – men också det faktum att man här inte behöver starta på noll.
Energi och klimatet med mål formulerat som “Fossilfritt till 2045” är andra frågor länsstyrelsen hanterar.
– Nu handlar det om att strategierna ska bli verkstad, fastslår landshövdingen.
En energikartläggning genomförs av länsstyrelsen. Här pratas det mycket vindkraft.
– Ska vi klara energiförsörjningen måste vi ha alternativ energi, fastslår landshövding Thörn.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, vecka3

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS