ANNONS

Hillevi Kärn, föreståndare, legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut och Christina Hammarstrand, familjerådgivare, legitimerad sjuksköterska, samtalsterapeut, båda vid Svenska kyrkans familjerådgivning.
Foto: privat

Familjerådgivning fyller 60 år

Svenska kyrkans familjerådgivning fyller 60 år och är en av de äldsta i landet. Hit kan alla som har problem i sina nära relationer boka ett besök.

Ludvika församling driver Kyrkans familjerådgivning tillsammans med Smedjebackens- och Gränge-Säfsnäs församlingar, som delar på de ekonomiska kostnaderna för verksamheten.
– Det var en präst som startade upp verksamheten 1960, berättar Hillevi Kärn, föreståndare, legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut vid Svenska kyrkans familjerådgivning.
Kyrkans familjerådgivning är till för familjer, par och enskilda med samlevnadsproblem som drabbats av kriser och konflikter. Hit kan människor vända sig för att få hjälp att samtala om relationer.

Att i lugn och ro få samtala med varandra om det som känns svårt, att öppna låsta positioner och att finna vägar till förändring. Det kan innebära en möjlighet att öka förståelsen för egna och andras värderingar och livsåskådning.
– Vi ställer oss inte på någons sida, utan på relationens sida, förklarar Hillevi Kärn.
När man har problem i sitt förhållande är det oftast bäst att man kommer tillsammans. Ibland kan man behöva komma ensam. Ibland behövs samtal med hela familjen. Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler och personen som kommer har möjlighet att vara anonym. Besöken är också kostnadsfria, verksamheten bekostas med kyrkoskatten.

Familjerådgivningen finns också för den eller de som har sorg.
– Vi har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Och man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller ha den tron för att komma till oss. Om och när dessa frågor kommer upp i samtalen är vi beredd att tala om dem, förtydligar Hillevi Kärn.
Rådgivningen är den del av kyrkans diakonala arbete och kyrkans grundläggande uppgifter såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning.
– Kyrkans omsorg om människan genom hela livet, helt enkelt.
– Samtalen är ett relationsarbete, där människor själva avgör vad de vill och behöver prata om.

I vanliga fall kommer människorna till familjerådgivningen, men i dessa pandemitider har det blivit digitala besök genom videosamtal eller via telefon.
Ett par månader under hösten öppnade man upp för fysiska besök, men fick stänga för dessa efter en tid. Sedan mitten av november har de digitala samtalen och telefonsamtalen återupptagits.
Familjerådgivningen är efterfrågad och har genom åren alltid haft kö. Under 2019 sökte sig 260 personer till familjerådgivningen.
Det är alla åldrar som söker, men företrädesvis är de som kommer mellan 30-49 år, vilket är lika över hela landet.
– Man är extra sårbar under dessa år för slitningar i de nära relationerna, förklarar Hillevi Kärn.

Ibland är det hela familjer som kommer för rådgivning och familjerådgivaren möter människor där de är, bereder ett tryggt utrymme, som ger plats för att kunna lyssna och fundera över vad de själva vill.
Svenska kyrkans familjerådgivningar finns över hela landet och på ett 30-tal orter med 60-talet medarbetare.
“Det man söker för, är för att förbättra relationen. Vi hjälper till med kommunikationen men vi står inte på någons sida, utan står på relationens sida.”

Fakta
Svenska kyrkans Familjerådgivning är till för alla som har problem i sina nära relationer till exempel:
– För er som är gifta eller sammanboende.
– För er som är skilda eller på väg att skiljas.
– För dig som har det svårt efter en separation.
– För dig som har svårigheter i kontakt med dina närmaste
Samtalen är kostnadsfria.
Tel: 0240-611 850, sms: 073-07 23 016.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS