ANNONS

Liza Lundberg är ordförande i Falu kommuns barn- och utbildningsnämnd som uppdaterat strategin i arbetet mot mobbning och kränkning. “Det man kanske aldrig skulle säga till någon personligen blir mycket enklare att skriva på nätet”, berättar hon angående mobbning som förekommer på sociala medier.
Foto: Sonny Jonasson

Falun tar nytt grepp mot mobbning

FALUN. Mobbning och kränkningar är för många barn en mardröm i vaket tillstånd. I Faluns läroverk lyfter man nu det förebyggande arbetet

Det är inte ok att mobba eller kränka någon. Har aldrig varit, kommer aldrig att bli.
I Falun har den tidigare Falumodellen stöpts om och ett nytt arbetssätt har införts där ett större fokus ges det proaktiva arbetet.
En strävan att ligga steget före, att etablera kunskap och positiva beteendemönster.

– Nu har vi ett policydokument som sammanför de fortsatt relevanta delarna från Falumodellen med det nya, förebyggande arbetet, förklarar Liza Lundberg, ordförande i Falu kommuns barn- och utbildningsnämnd.

Från kommunens skolor rapporteras olika många fall med rubriken mobbning/kränkande behandling.
Men frågan är inte så enkel. På skolor med väldigt få incidenter inrapporterade kan siffrorna indikera att problem sällan identifieras snarare än aldrig ha inträffat.
Och vice versa – många anmälningar betyder per automatik inte att skolan ifråga är särskilt drabbad. Det kan vara så att personalen är på tårna och lyfter dessa händelser.

– På så vis är det bra med många anmälningar, jag vill ha ganska stora siffror i sammanhanget, förklarar Tina Jensen, Skolkontorets genuspedagog.
November månad har den gångna höstterminens högsta antal anmälda fall av kränkande behandling i Faluns skolor.

72 stycken, fördelade på främst mellan- och högstadiet. Då antalet anmälningar kan bero på flera variabler, betonar Tina Jensen att det inte går att dra några slutsatser rörande elevernas arbetsmiljö utifrån mängden anmälningar.

I en stor elevenkät för läsåret 2017/2018 sjunker siffrorna något för eleverna i klass 8 och 9 på frågan om de kan räkna med vuxens hjälp om bråk uppstår samt huruvida man respekterar varandra på skolan.

Beträffande tryggheten i skolan är svaren emellertid väldigt positiva och från förskoleklass till högstadiet befinner sig siffrorna mellan 93-98 procent.
– Det är viktigt att man pratar mycket med elever om hur man beter sig schyst. Och att man som vuxen ingriper när man ser något ske eller att man ser att någon mår dåligt, säger Liza Lundberg.

Barn och ungas närvaro på sociala medier och andra digitala plattformar har skapat ett nytt forum för mobbare att verka genom.
– Det vi pratat generellt om är att det är svårare att få en överblick där, berättar Liza Lundberg.
– Det man kanske aldrig skulle säga till någon personligen blir mycket enklare att skriva på nätet. Det gäller att vi jobbar stenhårt på den fronten så de positiva effekterna av det förebyggande arbetet spiller över också på dessa områden, utvecklar hon.

Det nya förhållningssättet till antimobbningsarbete omfattar nu också förskolan.
– Där upplever jag, som själv är förälder till barn i förskolan, att de är väldigt duktiga att arbeta med det här. Att alla får vara med, att man ska vara en schyst kompis och så vidare.

– Det är också svårare att definiera vad som skulle kunna vara en form av mobbning på förskolan. Där kan det ju hända att någon smackar en spade i huvudet på kompisen, utan att ha några direkt elaka avsikter med det. Det är dock viktigt att personalen är medveten, och det känns som att de gör ett väldigt bra jobb inom sin pedagogik, framhåller Liza Lundberg.

All personal och vuxna i skolan har ett ansvar att etablera de viktiga beståndsdelarna i det nya arbetssättet. Dialog är ett ledord.
– Tydliga och begripliga regler är också viktigt. Ser man sedan till biten med mobbning och kränkningar på sociala medier, så har hela samhället en utmaning framöver.

Publicerad i Annonsbladet vecka 23 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS