ANNONS

Gymnasiet har inlett höstterminen. Rådande riktlinjer placerar årskurs 1 ständigt närvarande i skolan, medan årskurs 2 och 3 varannan vecka bedriver studierna på distans. “Jag kan förstå att vissa elever blir besvikna över beslutet, men samtidigt tror jag det finns en förståelse för att vi väljer att vidta extra säkerhetsåtgärder i tider som dessa”, säger gymnasiechefen Christel Zedendahl.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Falun fortsätter fjärrstyrda gymnasiestudier under höstterminen

FALUN Falu kommun meddelar fortsatt förekomst av fjärrstudier i gymnasieskolan. De nya riktlinjerna innebär att årskurs 1 på heltid pluggar på plats i skolan.

Andra och tredje ring varvar emellertid med distansstudier varannan vecka.

Förra veckan återvände gymnasieeleverna till Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet, efter en vårtermin där stor del av undervisningen skedde på distans.
Och det är nu alltså bekräftat att eleverna i årskurs 2 och 3 får fortsätta med detta, varannan vecka från och med den 25 augusti.

Christel Zedendahl är gymnasiechef i Falu kommun.
Hon reflekterar över dessa aspekter som präglar den nu inledda höstterminen.
– Jag kan förstå att vissa elever blir besvikna över beslutet, men samtidigt tror jag det finns en förståelse för att vi väljer att vidta extra säkerhetsåtgärder i tider som dessa.
I helhetsperspektiv ser man ett fortsatt behov av vidhållen social distansering i skolans lokaler likväl som i kollektivtrafiken. Barn- och utbildningsförvaltningen framhåller därför åthävor att reducera antalet elever som samtidigt vistas i skolans lokaler.

För falun.se utvecklar Christel Zedendahl resonemanget.
– Efter att schemaläggningen nu är gjord, såg vi att tänkta åtgärder inte räcker för att uppfylla Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande social distansering. Utifrån det har nytt beslut fattats.
Björn Ljungqvist (M), ordförande för barn- och utbildningsnämnden, har även fattat ett ordförandebeslut om att fjärrundervisning ska fortsätta att bedrivas inom gymnasieskolan.
Detta beslut förklaras gälla till och med årsskiftet, eller tills annat meddelas.
– För oss har det varit viktigt att få till att eleverna i årskurs 1 får vara i skolan hela tiden. De måste få en chans att skapa goda relationer mellan elever och lärare.
– I övrigt konstaterar jag att vi efter våren har goda erfarenheter av distansundervisning, säger Christel Zedendahl.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS