ANNONS

Desireé Furn är exploateringsingenjör på Falu kommun. “Inom kommunen har vi ganska ont om egenägda naturresurser”, berättar hon angående möjligheterna att fortsätta bygga nya bostäder i centrala Falun.
Foto: Sonny Jonasson

Falun fortsätter att växa

FALUN. Falun växer i alla väderstreck. Nybyggen innebär att fler kan hitta hem. – Planen att årligen bygga 250 nya bostäder håller i sig, säger Desireé Furn, exploateringsingör.

Surbrunnshagen, kvarteret Rödbro, Lilla Källviken, kvarteret Teatern, Hyttbäcken, Slättaskogen – det bultar och det bankar och ruvas på nybyggartankar på panoramabredd i Falun. Dalarnas residensstad växer vidare.
När invånarantalet blir högre bör bostadsbyggandet stå i proportion till dessa ökningar. Folk behöver tak över huvudet, och i syfte att förverkliga den ambitionen skapas nu såväl hyres- som bostadsrätter, radhus och fristående villor i stadens centrala territorium.
– Planen att årligen bygga 250 nya bostäder håller i sig, säger Desireé Furn.
– Det händer fortfarande väldigt mycket på bostadsfronten i staden. Här vill man bygga. Den annalkande lågkonjunkturen börjar dock märkas i de större städerna, där blir det svårare att sälja nyproduktion. Den trenden kommer ju någon gång i fatt även här uppe, utvecklar hon.

Nämnda kvarteret Rödbro, beläget intill Knutpunkten, är ett projekt det för närvarande surras om såväl på gator och torg som i kommunhuskorridorer.
– Vi för samtal med externa byggentreprenörer, och vår förhoppning är att dessa dialogmöten med olika intressenter utmynnar i ett färdigt beslut i kommunfullmäktige efter sommaren, resonerar Desireé Furn.

Den offentliggjorda skissen över området kommer dock inte ha många beröringspunkter med fastighetens reella utseende.
– Nej, vi ska inte ha någon Pentagon-liknande koloss mitt i staden, skrattar Desireé.
– Illustrationen ska bara visa det rent storleksmässiga omfånget som finns att bygga på. När det gäller Rödbro så är det ett väldigt attraktivt område att bo i, och det finns även höga gestaltningskrav att följa samt anpassningar till omkringliggande trafiksituation, järnvägen och dylika faktorer, förklarar hon.

I Bojsenburg skapar kommunalägda Kopparstaden 40 studentlägenheter, vilket utgör ett välkommet tillskott i bostadsfloran för de många ungdomar som söker sig till Högskolan Dalarna.
– I övrigt består kommunens åtagande oftast av att ta fram tomter och exploateringsområden samt möjliggöra byggande, kommunen bygger inga hus i egen regi. Kommunen är möjliggörare och exploatörerna bygger. Kommunen jobbar hårt med att få in fler exploatörer till regionen (genom Falun- Borlänge regionen) vilket avspeglar sig i det ökade byggandet.
Den febrila fastighetsaktiviteten i Falu tätort ska förhoppningsvis motsvara efterfrågan på nya bostäder de närmaste åren. Det finns emellertid ett tak för hur hög densiteten av bebyggelse kan vara i de centrala delarna av staden.

– Etapp 4 och 5 av Lilla Källviken är i görningen, och Bergvik Skog och en privat fastighetsägare funderar på möjligheten att skapa fler bostäder även på den sida där Källviksbacken ligger. Dessutom planeras för byggande på Parkgatan i centrum, berättar Desireé.
– Lilla Källviken, precis som Galgberget, blir ju som en liten stad i sig.

Kommunen har nyligen antagit en fördjupad översiktsplan för Falu tätort, där en av de viktiga frågorna varit att hitta mark för framtida bostadsbyggande
Nämnda framtid viskar om både begränsningar och möjligheter.
– Inom kommunen har vi ganska ont om egenägda naturresurser.
– Vi försöker hitta de här områdena som lämpar sig för byggnation, men då vi givetvis även vill ha grönområden i centrala Falun är det klart att det någonstans tar slut på plats. Diös bygger ju ovanpå en befintlig byggnad i centrum, exempelvis i och med bostadsrättsföreningen Årummet. Det kanske kan göras på fler ställen, i de fall det tillåts och är genomförbart, säger Desireé Furn, exploateringsingenjör på Falu kommun.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 06 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS