ANNONS

Mats Dahlberg (M), kommunalråd i Falun. “Generellt sett har vi unikt bra samarbete mellan förvaltningarna och kan skapa okonventionella lösningar”, redogör han gällande kommunens hantering av coronakrisen.
Foto: Sonny Jonasson

Falun bedöms som starkt i krishantering: “Har varit snabba i besluten”

FALUN Plats 1 bland länets kommuner. Plats 48 av totalt 290 i landet. Falun tillskrivs tämligen starkt positiva egenskaper i sättet att hantera coronakrisen.

Mats Dahlberg är kommunalråd och äger inblick i händelsernas centrum.
– I min åsikt har Falu kommun varit snabba i besluten och haft många kreativa lösningar, redogör han.

Analysföretaget WSP:s nya granskning visar att Falun bedöms som bäst i Dalarna att hantera coronakrisen.
En 48:e plats i nationell konkurrens placerar också det kommunen i ett förhållandevis hoppfullt sken.

Kommunalrådet Mats Dahlberg (M) signalerar tummen upp för Faluns framskjutna ranking och bjuder insyn i en annorlunda kommunal verklighet.
– Bland de stora arbetsgivarna i kommunen finns kommunen själva, länsstyrelsen, skolorna, Region Dalarna och sedan ramas det hela in av pigga småföretagare.
– Jag tycker att många varit snabba i besluten och hanterat omställningen i krisen bra. Vi har sett och ser många kreativa lösningar. Inte minst inom och i riktning mot vården för att tillverka skyddsutrustning och bidra till att minimera smittvägar, framhåller han.
Och lyfter även initiativet att nyttja Hotell Bergmästaren som temporärt äldreboende.

Dessutom att utbildningsaktörer samarbetat för att snabbutbilda personal och bemanna upp inom lämpliga vårduppdrag.
Därtill nämner Mats Dahlberg en för Falun ofta närvarande förmåga att gripa tillfället i flykten.
– Ja, jag upplever att så varit fallet. Det kan i vissa fall kanske även vara både skicklighet och tur i samspel.
– Men generellt måste jag säga att vi har ett unikt bra samarbete mellan förvaltningarna och på så vis kan skapa okonventionella lösningar.

På ett ekonomiskt plan bedömer Mats att Falu kommun kommer att klara sig efter omständigheterna bra det här året.
Detta delvis tack vare statliga tillskott tänkta att balansera skattebortfall och extrakostnader kopplade till coronakrisen.
I Mats Dahlbergs omtanke finns dock även stadens mindre näringslivsaktörer.
– Det är ett bekymmer, då Falun har ganska många småföretag. Vissa har därtill säsongsverksamheter, och jag vet att flera av dem har det tufft. Där känns det i min personliga uppfattning jäkligt knepigt.
– Har de möjlighet att studsa tillbaka? Jag hoppas det. Och jag hoppas att det även blir verklighet av ett vettigt riktat stöd till småföretagen, fortsätter han.

Bland orosmolnen ser Mats Dahlberg också tendensen av ökande ungdomsarbetslöshet kopplad till det sista halvårets ansträngda läge.
Men som positivt rotad motkraft upplyser kommunalrådet att man från Falu kommuns håll har detta på radarn.
– Ökad ungdomsarbetslöshet är något vi inte vill ha, och vi tittar på vad vi nu kan göra från kommunens sida, åtminstone i det korta perspektivet i denna tid.

Han betonar själva målbilden med ungdomssatsningar – hur man kan rusta sig via bland annat utbildning om det uppstår glapp mellan sysselsättningar.
– Säkerställ då att det blir ett konstruktivt glapp. Det finns många saker man kan göra för att stärka sig kunskapsmässigt, som man kan ha nytta av hela livet, understryker Mats Dahlberg.

Och reflekterar över en krävande tid som kommer fortsätta kräva i fråga om uthållighet. Som fordrar i vilja och kraft att vårda värden i vården och vida världen.
– Jag tror det är viktigt att man inte tröttnar. Folk måste känna att det viktigt, och att vi behåller en outtröttlig anda i kampen mot det här, säger Mats Dahlberg, kommunalråd i Falun.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS