ANNONS

Företrädare för Falualliansen meddelade vid en digital pressträff att man önskar rikta resurser till en satsning på Sundborn som landsbygds- och serviceort. Vilket man vill ska innefatta bygge av en ny skola.
Foto: Sonny Jonasson

Falualliansen vill se satsning i Sundborn

FALUN Sundbornsskolan bedöms vara i risigt skick. Falualliansen önskar bygga en ny. Man ämnar förankra finansieringsplan i förslag för budget 2022.

– Satsningen i Sundborn är något vi vill göra oavsett övriga aspekter i skolstrukturfrågan, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

Falualliansen klargör att en ny skola i Sundborn är en satsning man ämnar kämpa för.
Detta trots att de tre byskolorna i skolstrukturfrågan ska vara kvar.
Man framhåller Sundbornsskolans skick som så pass undermåligt att en ny skola bör skapas.
– Vi ser det som en absolut nödvändighet, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).
– Det här är något som inte kan vänta. Skolan är nästintill obruklig, fortsätter han.

Att Toftaskolan, Liljansskolan och Danholnsskolan också fortsättningsvis ska bedriva undervisning är inte optimalt i Falualliansens åsikt.
Man har länge förespråkat resurser som man menar skulle frigjorts via en nedläggning av de gamla byskolorna.
Ett av målen har varit att skapa ett större upptagningsområde för elever och lägga mer krut på bygget av en ny skola.
Men de mindre byskolorna blir alltså kvar.

Så också det politiska styrets linje att via bland annat ny skola storsatsa på Sundborn.
– Vi ämnar jobba in finansiering i förslag för budget 2022, klargör Joakim Storck gällande det ekonomiska möjliggörandet.
Kommunalrådet Mats Dahlberg (M) tar vid. Han påtalar ledtiderna i ett stort projekt och att man därför bör komma i gång snarast.
– Vi har kört i gång med detaljplanen, och Sundborn har en viktig roll i vårt planprogram för landsbygden likväl som serviceort.
– Det är en vacker plats som också ökar i befolkning. Sundborn uppfyller alla kriterier för en påtaglig satsning, och vi vill engagera orten i skapandet av en ny skola.

Han konstaterar rörande kommunfullmäktiges beslut att låta byskolorna vara kvar:
– Nu är beslutet fattat. Vilket är något vi givetvis accepterar. Vi lever i en demokrati.
– Och satsningen i Sundborn är således något vi vill göra oavsett övriga aspekter i skolstrukturfrågan, förklarar Dahlberg.
Björn Ljungqvist (M) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. I symbios med nämndens 1:e vice ordförande Elisabeth Rooth Eriksson (C) och kultur- och fritidsnämndens ordförande Svante Parsjö Tegnér (L) delar han Storcks och Dahlbergs ambitioner.

Gällande en eventuell ny skola i Sundborn upplyser han att ekonomiskt förarbete är i görningen.
– Det inleds av att sektor service får i uppdrag att kolla kostnader för bygget av en ny skola.
– Detta är under utredning nu, och man tittar även på och jämför med redan existerande planer att bygga nya skolor i Hälsingberg och Vika. Men vi har ännu inga exakta siffror för vad skolbygget skulle kunna komma att kosta, förklarar han.
Svante Parsjö Tegnér inflikar också att man slutit ett 10 år långt arrendeavtal med Sundborns GoIF som i högre grad ska möjliggöra spontanidrott för ortsbor och även bli en tillgång för skolelever.

Björn Ljungqvist avrundar:
– Jag har svårt att se att nuvarande personal inte skulle ställa sig positiva till en ny skola. Det handlar ytterst om att säkra en bra miljö för både dem och eleverna.
– Det råder därtill underskott på lärare och rektorer i Falun, och rekryteringen underlättas betydligt om vi som kommun kan erbjuda en fräsch skola med bra förutsättningar som arbetsplats.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS