ANNONS

Ett första utkast till en multihall i Marnäs. Skiss från Arkitektgruppen GKAK.
Foto: GKAK

Ett steg närmare multihall i Marnäs

LUDVIKA. Ludvika kommunfastigheter har visat ett första utkast till multihall i Marnäs, med anledning av det förestående arbetet med att utveckla ABB Arena i Ludvika.

De preliminära skisserna på en multihall är nu framtagna för att politikerna tillsammans med skolan och föreningslivet ska kunna jobba vidare med det som var en av punkterna i valmanifestet.
– Det här är en av de viktiga punkterna i vår gemensamma plattform, säger kommunalråden Leif Pettersson (S) och HåGe Persson (M).
Fokus ligger på skola och ungdomsidrott.
Arkitektfirman GKAK, som Ludvika kommunfastigheter har ramavtal med, har tagit fram underlaget. Det visar en byggnad med en bruttoarea om ungefär 5300 kvadratmeter. Den stora hallen byggs i ett plan och intilliggande ytor blir i två plan. Byggnaden är i dagsläget placerad så den möjliggör en gemensam entré tillsammans med ishallen. I samband med bygget kommer även renovering av ishallens tak att genomföras, är tanken.
Även B-planen blir intakt med denna lösning.
Hallen har fått arbetsnamnet Solvikshallen och ska rymma två planer som möjliggör utövande av olika idrotter såsom innebandy, handboll och basket.
– Som det ser ut i dag måste handbollen tacka nej till fler grupper på grund av platsbrist i hallarna, berättar Gaby Back, Ludvika kommunfastigheter.
Både skolan och föreningslivet ska kunna använda hallen, som ligger på gångavstånd från Solvikskolan och ger möjlighet för skolbarnen att röra sig fritt i området utan att gå över vägen.
Hallens storlek ger också möjlighet till mässor, konserter och evenemang av olika slag. Utdragbara läktare ger plats för omkring 2000 åskådare.
Hallen och den gemensamma entrén kan komma att rymma kafé, restaurang, gym, kontor för föreningar liksom någon form av föreningsshop och omklädningsrum för ishallen.
Området där hallen är tänkt att byggas, mellan höghusen och ishallen, omfattas av en pågående detaljplaneprocess. Delar av ytan där gamla Marnässkolan ligger är tänkt att ge plats för parkeringar.
Någon exakt tidsplan för det finns inte än, men i de bästa av världar kan det bli byggstart hösten 2021, menar Ingvar Henriksson, Ludvika kommunfastigheter. Multihallens prislapp och finansiering är fortfarande en öppen fråga.
– Men det är inte tal om några 200 miljoner kronor, utan en smakfull lösning som inte blir så dyr, säger HåGe Persson, (M), kommunalråd.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS