ANNONS

Markområdet som Google köpt. Bilden är tagen i somras i slutskedet av avverkningen.
Foto: Rebecca Linder

Ett steg närmare ett datacenter i Horndal

HORNDAL. DSC International AB, som representerar Google, har nu bjudit in till samråd inför kommande tillståndsansökan om ett nytt datacenter i Horndal.

Ansökan till mark- och miljödomstolen planerar de att lämna in i mars nästa år.
– Vi vet att det här är inte ett investeringsbeslut. Det är däremot ett stort steg framåt, ett av de större, säger Lars Isacsson (S), kommunalråd.
Datacenter innehåller verksamheter som kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Därför görs nu ett så kallat avgränsningssamråd med myndigheter, kommuner, berörda föreningar, sakägare och allmänhet.

– Syftet med samrådet är att ge verksamhetsutövaren tidig kunskap om kända eller möjliga omständigheter som kan utgöra hinder för tillstånd, klargöra problemställningar och visa på alternativa utformningar eller lokaliseringar som behöver utredas och redovisas, säger Anders Bergman, miljökonsult på WSP Sverige AB som ansvarar för samrådet.
Samrådet ger också de olika parterna tidig kunskap om den planerade verksamheten och möjlighet att påverka utformningen. Samrådet kommer att pågå fram till 14 december och ett öppet möte för allmänheten ska hållas efter att man haft första möte med myndigheter.

– Vi har ännu inte bestämt när det öppna mötet med allmänheten ska hållas. Vi återkommer med information om det, säger Anders Bergman.
Sedan 2007 har DSC på uppdrag av Google utvecklat fyra liknande datacenter på olika platser i Europa. Dessa datacenter har resulterat i 6 600 heltidstjänster per år, står det i samrådsunderlaget. Detta skulle alltså kunna innebära så mycket som cirka 1600 jobb för Horndal. Idag bor det cirka 1100 personer i Horndal.

– I Avesta kommun har vi idag cirka 10 000 årsarbeten för att ge lite perspektiv. Det är klart att om en etablering blir av och vi kommer i närheten av de siffrorna så kommer det förändra Avesta kommun vad gäller förutsättningar, självkänsla och hur andra ser på möjligheterna i vår kommun, säger Lars Isacsson (S), kommunalråd.
Även om det ännu inte är beslutat att de ska etablera datacentret här så står det i samrådshandlingarna att Horndal har valts som lokalisering för den potentiella verksamheten. Det handlar om ett datacenter med flera serverhallar. Tanken är att utvecklingen av centret ska ske i flera faser och kan bestå av upp till sex serverhallar med tillhörande kontorsområden.

För att säkerställa tillgång till elektricitet vid strömavbrott kommer det att byggas reservkraftsgeneratorer. Det är förbränningsanläggningar där den uppskattade mängden bränsle och övriga kemikalier som lagras beräknas uppgå till 2 500 ton. Det gör att verksamheten omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen.
– Nu fortsätter arbetet med att förbereda oss för en möjlig etablering av den här storleken och det här kan ge fantastiska möjligheter för vårt befintliga näringsliv liksom det kommer öka det redan stora intresset från nya intressenter för Avesta, framhåller Isacsson.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 47 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS