ANNONS

När Borlänge kommuns ekonomiska resultat för 2020 summeras är det ett resultat om närmare 100 miljoner kronor plus.
Foto: Veronica Rigtorp

Ett starkt resultat för Borlänge 2020

Borlänge kommun redovisar ett starkt resultat för 2020. Det trots stora omställningar och ekonomisk osäkerhet på grund av covid-19.

När Borlänge kommuns ekonomiska resultat för 2020 summeras är det ett resultat om närmare 100 miljoner kronor plus.
Men eftersom kommunens placerade pensionsmedel minskat i värde med 20 miljoner kronor (en orealiserad förlust) och kommunen dessutom har ändrat redovisningsprincip om 10 miljoner kronor samt skrivit ned ett antal fastigheter i förtid om 21 miljoner kronor landar kommunens slutliga resultat på 48,5 miljoner kronor.
– Det här visar på att hårt arbete ger resultat. Vi hade alltså kunnat nå vårt budgeterade resultat på 67 miljoner, men vi har faktiskt använt en del av överskottet för att sänka framtida kostnader i form av lägre lokalhyror till vissa nämnder. Nu fortsätter kommunen det hårda arbetet med att ha en ekonomi i balans, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.
Nämndernas resultat visar sig också ha förbättras i jämförelse med föregående prognos. Barn- och utbildningsnämndens underskott har förbättrats från ett underskott på 37 miljoner kronor till ett underskott på cirka 29 miljoner kronor. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förbättrar sitt resultat med 5,3 miljoner kronor.
Borlänge kommun har också ändrat redovisningsprincip för Räddningstjänsten Dala Mitt och avräkning till friskolorna. Tidigare år har det bokförts ett år i efterskott. I 2020 års resultat ingår täckning för 2019 och 2020 års underskott. Kommunen har också förtidsinlöst ombyggnation av Eriklundsgymnasiet. Det blir totalt tio miljoner kronor som kommunen väljer att använda av 2020 års budget för att sänka framtida kostnader.
– Vi gör ett bra resultat för 2020, men vi ser också att det fortfarande finns utmaningar för att hålla en drift i balans. Resultatet för driften är minus 52,7 miljoner kronor. Det är en klar förbättring mot tidigare prognoser och visar att kommunens åtgärder har gett effekt, säger Anders Ullvén ekonomichef Borlänge kommun.
Socialnämnden har haft utmaningar under ett flertal år och är den nämnd som även i år visar på det största underskottet.
– Vi vet att utmaningar inom socialnämndens ansvarsområde kvarstår och förmodligen kommer öka i kölvattnet av pandemin samt att de har tappat stora intäkter de senaste åren. Det är anledningen till att socialnämnden får ett större tilldelat kommunbidrag för 2021, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS