ANNONS

Anna Ehrenberg, Björn Äng och Sigrid Saveljett vid Högskolan Dalarna flankerar “klipperskan” Elisabeth Franson, landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör, som invigde det nya forskningscentrat.
Foto: Ann-Louise Ebberstein

Ett hälsofrämjande klipp

FALUN. – Det är med dubbel glädje som jag inviger Högskolan Dalarnas Forskningscentrum för folkhälsa och idrott, utbrast Elisabeth Franson, landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör.

Den dubbla glädjen förklarade hon med att i hennes tidigare roll som distriktssköterska är mottot “i folkhälsans tjänst” en värdegrund för arbetet.
Arbetet på RePS, som kommer från engelskans Research Centre for Public Health and Sports, kommer att ledas av bland annat Björn Äng, docent i medicinsk vetenskap.
– Vi kommer att ha fokus på vanliga folksjukdomar som kan kopplas till funktionsnedsättning och smärtbesvär i kroppens leder och muskler, vilket är den vanligaste sökorsaken inom vården, konstaterar han.

I sitt invigningstal berättade Äng om en kollega han hade när han arbetade med ett forskningsprojekt i Washington D.C.
– När var det sista gången som du gjorde något för första gången?, frågade han mig. De orden står för ett mod som vi tar med oss in i arbetet på forskningscentrat, säger han och tillägger:
– Den bästa vården är oftast den som inte behöver göras. Förutsättningar för att arbeta förebyggande har nu möjliggjorts.

En av många åhörare var landstingspolitiker Per-Inge Nyberg (S) som också passade på att ta del av seminariet om “Demens hand i hand”.
– Folkhälsa och idrott betyder mycket så mycket för framtiden. Det är en god investering för människan, men även för Landstinget Dalarna där vi förebygger för att människan kan leva ett friskare liv.
Han poängterar att ett friskare liv inte innebär att man måste vara elitidrottare men att kropp och hjärna behöver stimuleras för att minska diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, men även demens.
– Det är ofta som minskad fysisk aktivitet leder till övervikt och ökad risk för följdsjukdomar, vidimerar Björn Äng.

Invigningen skedde i samband med en marknadsdag med temat hälsa och välfärd. På marknadstorget i högskolans ljushall fanns representanter från 25 olika verksamheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst i länet.
Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS), är i samverkan med bland annat Landstinget Dalarna och ingår i Högskolan Dalarnas forskningsprofil Hälsa och välfärd och är högskolans fjärde forskningscenter.

Publicerat i Annonsbladet (Borlänge) vecka 03 2018

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS