ANNONS

“Jag är glatt överraskad över hur många som vill tänka miljömässigt”, säger Anders Vinroth cehf på Dala Återbyggdepå. Leonie Spronk från Borlänge Energi, nickar instämmande.
Foto: Veronica Rigtorp

Ett Eldorado för hemmafixaren

BORLÄNGE/FALUN/SÄTER. Återbruk av byggmaterial är en outforskad marknad, men bara ett år efter invigningen av Dala återbyggdepå har intresset ökat. De senaste tolv månaderna har butiken sålt drygt 21 000 begagnade artiklar som fönster, dörrar, sanitet, byggskivor, isolering, plåt, sten, virke och vitvaror. Därmed har 200 ton byggmaterial återbrukats.

Just det var syftet hos de fem kommunala parterna Borlänge kommun, Borlänge Energi, Tunabyggen, Hushagen och Dalarnas Försäkringsbolag, som beslutade att bilda Dala återbyggdepå 2020.
– Kommunfullmäktige har lagt upp en ambitiös plan att minska byggavfallet med 2 500 ton till 2023. Vi kan nu konstatera att vi är på god väg, säger Anders Vinroth, chef på depån.
Det ökande intresset från framför allt hemmafixare samt ambitionen att skala upp framöver är grunden till att Dala återbyggdepå öppnar sina dörrar även på lördagar, förutom ordinarie öppettider tisdag-fredag.
Förutom öppettiderna har depån flera digitala kanaler där depåns material visas, men också på Marknadsplatsen som är en plattform med fokus på cirkulärt byggande.
– Vi har många stammisar på förmiddagarna.
Den som tar sig tid att kolla på depån före nyinköp, sparar en rejäl slant. Till exempel kan man då komma över ett fint handfat med blandare till en kostnad av 100 kronor.
Ja, du läste rätt.

Ingemar Larsson är en i personalen på Dala Återbyggsdepå. Han trivs med jobbet och säger att det är mycket kunder. Tidigare var han på Ta-till-vara i, men kände att det nu var dags att gå vidare.

Personalen trodde att tvättställ skulle vara eftertraktade och lätta att sälja.
– Där blev vi lurade, det är toalettstolar kunderna vill ha, skrattar Anders.
Annat som är mycket populärt är marksten, regelvirke och isolering.
Dala återbyggdepå får sina produkter från olika håll. På återvinningscentralerna i Borlänge, Falun och Säter samlas byggmaterial som lämnats in och kan återanvändas. Sedan får man material från bostadsbolag som Tunabyggen och Kopparstaden samt från de kommunala parterna som är med. Andra leverantörer är några byggföretag och en bygghandel i Borlänge.
– Från bygghandeln får vi restpartier eller material som är skadade men kan med någon anpassning säljas ändå för ett lägre pris. Så minskar vi tillsammans onödigt byggavfall.
– Intresset för återbyggdepån är stort även utanför Dalarnas gränser och flera kommuner har gjort studiebesök på depån, berättar Leonie Spronk från Borlänge Energi.
Att återbruka är en vinst både prismässigt och miljömässigt på fler än ett sätt.

Takpannor och marksten är populärt.
Tvättställ var inte lika lättsålt som man först trodde, däremot är toalettstolar dessto mer lättsålda.

Till exempel ekologisk hållbarhet genom cirkulärt byggande och återanvändning av byggmaterial. Återbrukat ger motsvarande minskning av nyproducerat och inte minst social hållbarhet där personer i arbetsträning går vidare till annan sysselsättning som inte är en arbetsmarknadsåtgärd.
– Det är framför allt den sociala biten som jag tycker är viktig, som med det upplägg vi har ger en effektiv stegförflyttning, berättar Anders Vinroth engagerat.
Framför allt är det mycket samverkan mellan enheterna, lägger han till.
Dala Återbyggdepås drift tillhör arbetsmarknadsenheten. Fem medarbetare genomför någon form av praktik eller arbetsträning kontinuerligt i verksamheten
– Ett delmål är att sex-åtta personer per år ska ut i arbete, förklarar Anders Vinroth.
Ett ambitiöst mål, det håller han med om, men han tror på det.
Enligt planen ska Dala Återbyggdepå vara självförsörjande år tre.
– Butiken ska inte vara vinstdrivande, blir det vinst ska det oavkortat gå till lönestödsanställningar, säger Anders Vinroth.
Andra framtidsplaner som är i sin linda är att genom kunskap hjälpa till redan vid ansökan av rivning.
Genom att erbjuda inventering på plats kan man se till att allt som går att återbruka kommer att bli resurser på andra projekt. Dessutom minskas avfallsmängden. Samma sak gäller med ombyggnationer, samt att laga och förädla material.

Även gamla redskap som kopplas till bygg röner intresse hos kunderna.
Många sköna kronor går det spara om man tar sig tid att titta runt i butiken.
Leonie Spronk från Borlänge Energi mätta fönster som skulle läggas ut på Facebook.

Historik
Högskolan i Dalarna, Byggutbildning STAR, ByggDialog Dalarna, Borlänge Energi, Tunabyggen, Hushagen och Borlänge kommun har sedan hösten 2017 diskuterat möjligheterna för ett arbete kring återbruk av byggmaterial.
Våren 2019 kom även ett initiativ från Dalarnas försäkringsbolag som såg ett behov att kunna åtgärda försäkringsskador på ett mer hållbart sätt.
Sommaren 2019 bestämde Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag att nu var det dags att göra verkstad av planerna och det är nu dessa fem aktörer som tillsammans har gjort det möjligt att starta en återbyggdepå i Borlänge.
Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet vilket är ett av kommunens viktigaste mål i den avfallsplanen som är fastställd av kommunfullmäktige.
Ekonomisk-, ekologisk-, och social hållbarhet är också med i ekvationen.

Källa: Dala Återbyggdepå.se och Årsrapport 2020

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS