ANNONS

Det nya konstsnöspåret beräknas bli en av landets längsta på 10 kilometer.
Foto: Engelbrektsloppet

Ett av landets längsta konstsnöspår ska säkra framtida skidlopp i Norberg

Föreningen Engelbrektsloppet påbörjade ett projekt under hösten för att kunna lagra konstsnö. Nu produceras över 20 000 kubikmeter konstsnö som ska säkra framtida skidlopp.

Konstsnön kommer att täckas med sågspån för att kunna lagras över sommarhalvåret.
– Syftet är att säkra framtida skidlopp även under snöfattiga vintrar och nu är vi snart i mål. Vi har aldrig gjort så här stora mängder snö tidigare, säger Fredrik Persson från Engelbrektsloppet.

Spåret snöläggs i flera etapper och kan bli en av landets längsta konstsnöspår på 10 kilometer. För att klara av att producera de stora snömängderna påbörjades en utbyggnad av konstsnöanläggningarna i Klackberg och Nordansjö förra året.
Det här kräver både kunskap och investeringar från kommun, förening och till viss del av skidåkarna själva.

– Det här är ett samarbete med Norbergs kommun och skidklubben. Vi har gjort en stor utbyggnad av vatten- och elkapaciteten i Klackberg, parallellt med den stora snöhögen i Nordansjö, säger Fredrik Persson.
Norbergs kommun bekostar en uppgradering av eltillförsel och nya vattenledningar på konstsnöanläggningen i Klackberg. Anläggningen ägs av kommunen och drivs av Norbergs Skidklubb och Norbergs Slalomklubb. Arbetet har startat och ytterligare två fläktkanoner med mobil pumpvagn kommer också att köpas in.
– Vi har ju köpt in snökanoner och vi har lånat en byggcentral så att vi kan ha ström. Det här kommer att slutföras till sommaren, säger Niclas Granberg, ordförande för Norbergs skidklubb.

Tillsammans har de ideella föreningarna Norbergs Skidklubb och Engelbrektsloppet bildat Spåralliansen i Norberg. Föreningarna kommer att sköta all drift av det nya konstsnöspåret, från snötillverkning och utkörning till spårpreparering och administration.
Det nya spåret är en central sträckning under loppen då spåren möts på den delen av banan som också binder ihop elljusspåren i Klackberg och Nordansjö.
– Tanken är att snön lagras så den kan läggas mellan Nordansjö och Klackberg och även en slinga i Nordansjö, säger Niclas Granberg.
Det innebär att både längdspår och slalombacke kan snöläggas samtidigt vilket inte varit möjligt tidigare.

Nu krävs det stora ekonomiska resurser om ideella föreningar ska klara av att genomföra och upprätthålla ett 10 kilometer långt konstsnöspår. Därför har Spåralliansen startat en snöfond där alla bidrag oavkortat går in i verksamheten och som är kopplat till det nya konstsnöspåret.
Alla kan vara med och stötta på den nivå som passar, både privatpersoner och företagare.

Hur har det gått med snöfonden?
– Det är på gång, men vi har inte hunnit komma ut med tillräcklig information om snöfonden än, säger Fredrik Persson.

Fakta konstsnöspår Etapp 1
Engelbrektsloppets nya snöupplag kommer att ligga i Nordansjö och täcks med sågspån för att lagras över sommaren. En del av den lagrade snön kommer att användas för att köra ut på elljusspåret i Nordansjö redan tidigt på säsongen. Premiären av etapp 1, på 2,4 kilometer, beräknas att hållas den 1 december 2021.

Etapp 2
Så fort kylan kommer snöläggs elljusspåret i Klackberg vilket kommer kunna ske snabbare än tidigare med en utökad el- och vattenkapacitet. Samtidigt snöläggs Engelbrektsspåret mellan Klackberg och Nordansjö med hjälp av två nya fläktkanoner med mobil pumpvagn. En del av snön kan produceras direkt på spåret och en del av snön kommer att köras ut med hjälp av maskiner. Denna sträcka kommer att prioriteras för ytterligare utbyggnad vid framtida investeringar för att kunna snöläggas snabbare samt med minskade transporter. Etapp 2 blir 2,5 plus 4,6 kilometer. Så fort denna sträcka täcks med snö knyts både Klackberg och Nordansjö ihop och konstsnöspåret blir då 10 kilometer fram- och tillbaka.

Källa: Engelbrektsloppet

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS