ANNONS

“Vi stöttar till exempel de som blivit uppsagda och behöver finna nya vägar, som känner sig ensamma under isoleringen, vårdpersonal med hög belastning, de som upplever en stor inre stress, känner sig rädda eller oroliga. Vi behövs och gör det just nu helt gratis”, berättar Sussie Johansson, coach i nätverket Coach4U.
Foto: privat

Erbjuder gratis samtal under coronapandemin

Sussie Johansson är en av ett 30-tal coacher i nätverket Coach4u som erbjuder gratis samtal till alla som drabbats av rådande pandemi.

– Nu när det kommit en ny våg så vill vi nå ut till så många som möjligt för att stötta de som påverkas då vi vet att behovet är enormt stort och ökar varje dag. Vi är ett 30-tal coacher som från och med juni erbjuder gratis samtal till alla som påverkats av coronapandemin, förklarar Sussie Johansson.
Hon är en av de certifierade coacherna som erbjuder gratis samtal och är bosatt i Tuna Hästberg. Sussie är certifierad livscoach sedan december 2017, själscoach och andlig vägledare.
– Vi stöttar till exempel de som blivit uppsagda och behöver finna nya vägar, som känner sig ensamma under isoleringen, vårdpersonal med hög belastning, de som upplever en stor inre stress, känner sig rädda eller oroliga. Den psykiska ohälsan ökar och köerna är långa för att få hjälp av landstinget för att prata med en psykolog. Vi behövs och gör det just nu helt gratis, berättar Sussie Johansson.

Erbjudandet gäller fem gratissamtal om 25 minuter som bokas via www.coach4u.se.
Samtalen görs online som videosamtal via zoom. Coacherna ger sina klienter ett tystnadslöfte.
Så klienten kan sitta hemma i sin trygga vrå och delta även om de är sjuka.
Den tid de bjuder på menar Sussie att coacherna kan avvara och det känns gott för hjärtat att hjälpa.
– Vi coacher utgår från att alla människor har svaren inom sig, genom frågor så vägleder vi klienter att finna sina svar, sina sanningar, sina vägar, lyssna på sin inre vägledning.

Sussie Johansson hänvisar till Camilla Lebert Hirvi för bakgrund, mål och syfte.
Lebert Hirvis skriver att för de som på olika sätt drabbats av coronapandemin antingen av oro om viruset, ökad belastning som vårdpersonal, förändringar i jobb eller ekonomi, svårigheter i nära relationer eller ensamhet få möjligheten till gratis samtal av stödjande coacher online. I tider av förändring uppstår också möjligheter och det vill coacherna ge stöd att hitta.

Coacherna i nätverket Coach4U upplevde den senaste tiden stora behov hos sina klienter och bestämde sig för att erbjuda gratis samtal till de som drabbats på olika sätt av coronapandemin.
– Vi vill hjälpa så många som möjligt att kunna må bättre, även de som inte har råd att betala just nu, säger Camilla Lebert Hirvi en av initiativtagarna till Coach4U och fortsätter:
– Det ”nya normala” är att vi hjälper varandra utan att alltid behöva få betalt. Just nu är behovet stort och då vill vi ge det vi är allra bäst på. Stöd i form av samtal med en neutral part som sker enkelt online.

En coach har som syfte att inte ge några råd utan hjälpa till att öppna dörrar till nya infallsvinklar som kan vara svårt att se själv. En coach arbetar inte terapeutiskt utan fokuserar på framtid och att hitta nya alternativ.
De vanligaste ämnena i samtalen är oro för jobb, ekonomi eller smittan men också den tomhet som många känner där de behöver ta reda på vem de är, vad de vill och vad de har att bidra med framåt. Många har behov av att prata med någon och lätta på trycket utan att belasta sina anhöriga eller vänner för hårt, menar coacherna.
– När jobbsituationen är osäker för många med permitteringar, uppsägningar eller minskad arbetstid finns det olika sätt att förhålla sig till den förändringen, menar Camilla.
Människor har en stark gripreflex och vill hålla kvar vid det förutsägbara, men många kan också uppleva en ny inspiration när allt förändras. När fler får tid att reflektera vill vissa förverkliga de drömmar de burit på en längre tid. Att bli coachad handlar om att kunna få hjälp med att frigöra sin egen inre potential och idéer.
– Vi jobbar också med stödjande samtal till vårdpersonal som behöver avlastning i den enormt pressade arbetssituationen och fara för eget liv som de upplever. Många har känt en stor lättnad med att bli avlastade med ett samtal innan de går hem till sina anhöriga, säger Camilla.

Camilla Lebert Hirvi har arbetat som coach och coachutbildare i över 25 år och är den som certifierat alla coacherna i Coach4U genom en sju månader lång utbildning.
– Ett samtal kan vara det som hjälper bäst för att vända en negativ tankebana och kunna känna hopp och se nya möjligheter igen. Det är precis det vi alla behöver nu och vi behöver hjälpa varandra. Tillsammans är vi starkare, avslutar Camilla Lebert Hirvi.
Sussi hittar du på: www.fb.com/soulcoach.sussie.johansson.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS