ANNONS

Idag tillverkas 8000 ton tråd och band hos Erasteel Kloster och med det nu ansökta miljötillståndet upp till 25 000 ton.
Foto: Erasteel

Erasteel Kloster söker nytt miljötillstånd

Erasteel i Långshyttan söker nytt tillstånd enligt miljöbalken för att varmvalsa 25 000 ton produkter hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Verksamheten i Långshyttan har Erasteel haft sedan 1992 och fabriken körs på ett tillstånd från 1975.
Numera valsas tråd och band i varmvalsverket. Det gamla tillståndet tillåter också produktion av stål och en volym på 70 000 årston men nu mera så valsas på snabbstålsämnen som tillverkats Söderfors eller i Frankrike.
2019 tillverkades 8 000 ton och att gå upp i volym till 25 000 ton kan klaras med befintlig produktionsanläggning men med utökade produktionstider.
”Sedan det nu gällande ‘grundtillståndet’ erhölls 1975 har stora förändringar skett vid verksamheten och gällande miljölagstiftning förändrats vilket nu föranleder bolaget att söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet” skriver bolaget.

Ansökan om ett modernt tillstånd är nu ute på remiss från domstolen och ansökan har föregåtts av en samrådsprocess som inleddes 2014.
”Den planerade ansökan innebär inte några större förändringar av verksamheten och därmed förväntas inte heller någon ändrad miljöpåverkan jämfört med i dag”.
Men lite påverkan blir det, bland annat kommer tunga transporter till anläggningen öka med tio procent när man ökar volymerna, men belastningen väg 270 bedöms bara öka med en procent.
BO JOFFER

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS