Engelska parken redo att återinvigas

Landskapsarkitekt Inger Berglund och markägaren Johan Backlin bjuder in till nyinvigning av den engelska trädgården i Kloster.
Foto: Mikael Eriksson
KLOSTER. Nu är engelska parken i Kloster redo att återinvigas. Den 26 maj kommer landshövding Ylva Thörn att klippa bandet och programmet för invigningsdagen är fulltecknat.

– Det ska bli en folkfest. Det säger landskapsarkitekt Inger Berglund om återinvigningen av engelska parken i Kloster och får medhåll av markägaren Johan Backlin.
I höstas påbörjades arbetet med att restaurera delar av den ursprungliga parken. Runt 2,5 hektar stort är det område som har ställts i ordning. Arbetet har utgått från en karta daterad 1817 och foton från senare tid.

Vandringsleder har grusats upp och markerats, broar renoverats och parkbänkar ställts på plats. Dessutom har sly och en del äldre träd gallrats bort och ersatts med nya träd.
Parken anlades redan under 1700-talet men då som en barockträdgård. Under 1800-talet utvidgades den med en engelsk park och det är alltså delar av den som nu har restaurerats via stöd från länsstyrelsen.

Nu går att njuta av det porlande vattnet i parkens strömparterrer. Slå sig ned en stund på en bänk för att lyssna till fågelsång eller bara insupa den romanistiska miljön.
Parkmiljön genomkorsas av Klosterån vars strida ström en gång var upprinnelsen till att det på platsen anlades ett järnbruk. Parken utgör en del av den sex mil långa Husbyringen.

Invigningen äger rum 26 maj och landshövding Ylva Thörn kommer att klippa bandet. Dessutom kommer det att bli en spännande skattjakt för barnen, och det kommer att bjudas på såväl natur- som kulturguidningar.
Inger Backlin kommer att berätta om Klosters historia och Inger Berglund kommer i museet att berätta om parkens historia. Olle Lind från länsstyrelsen kommer att finnas på plats i parken och guida runt.
Och för att göra det än lite mer pampigt så kommer Mässingsorkestern från Uppland att svara för den musikaliska underhållningen.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 21 2019.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

HEDEMORA. Statens kulturråd har beviljat Hedemora kommun 458 500 kronor till skapande skola. Pengarna är vikta för barn och elever i förskolan till årskurs 9.
SÄTER Efter viss försening har fäboden i Säterdalen slagit upp grindarna. Djuren är på plats för sitt speciella sommarjobb. – Kommunen har investerat två miljoner kronor i fäboden, främst på
HEDEMORA. Att vara språkvän ger möjlighet till att upptäcka och få ta del av andra kulturer och möta människor med en annan bakgrund. 28 nyanlända personer vill hitta någon etablerad svensk