ANNONS

En vecka för att skapa förståelse för varandra

BORLÄNGE Under Värdegrundsvecka arbetade Domnarvets skola med ett målfokus varje dag, som genomsyrade all undervisning från morgon till kväll.

Målfokusen var under måndagen Samtal och lyssna, tisdagen ägnades åt Olikheter och likheter, onsdagen var det dags för Språkbruk, torsdagen Hänsyn och fredagen Peppning.
Under veckan skulle alla lära sig att förstå egna och andras känslor för att på så sätt skapa respekt, gemenskap och glädje. Hänsyn till varandra och till material. Under dagarna arbetades det med normer och regler i elevernas vardag som förekom i bland annat lekar och spel, detta för att synliggöra för eleverna varför regler kan behövas. Detta gjordes genom variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Pedagoger, trygghetsteamet, matsalspersonal och Kulturcentrum Asken samarbetade kring detta under veckan. Elever från föreskoleklass till årskurs tre deltog.
Det gjordes bland annat genom att se på filmer, teater och bokläsning med efterföljande diskussioner om olika känslor, samt samarbetsövningar, sång, lek och dans.
Torsdagens teater med Gloria och Moll, fick eleverna i klass 3B att engagera sig fullt ut.
Skådespelskorna Thérese Dahlrot Haddad som Gloria och Jessica Hammar Berg som Moll, spelade upp olika scener som visade på icke hänsynsfulla agerande.
Därefter blev det stop-teater, det vill säga, eleverna valde en scen som de ville ändra på, till det mer hänsynsfulla hållet. Gloria och Moll spelade upp scenen igen och eleverna fick ropa stop, när de ville ändra på handlingen. Eleverna fick ge förslag på vad som kunde ändras för att de två skådespelarna skulle visa varandra hänsyn. Ett mycket lyckat drag som fick alla eleverna att i högsta grad ta del av ämnet. Eleven Julia Eriksson tog steget fullt ut och tog rollen som Moll i en av de utvalda scenerna.
Budskapet om hänsyn gick fram till 100 procent.
– Det var bra att starta året med det här, sa biträdande rektor Linda Haglund.
Det var första året som skolan genomförde värdegrundsveckan, och med det lyckade resultat, blir det säkerligen en fortsättning.

 

publicerad i Annonsbladet Dalarna/Borlänge v 6

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS