ANNONS

Jörgen Hellman, Linnea Karlsson och Viktor Höök i samtal med kronprinsessparet.
Foto: Veronica Rigtorp

En skattkista fylld med motivation

SMEDJEBACKEN/HAGGE. – Jag var så nervös, säger Viktor Höök, femteklassaren, efter den digitala träffen med kronprinsessparet. Båda han och sjätteklassaren Linnea Karlsson såg lättade ut efter avslutad sejour med kungligheterna.

– Jag ser en stor vinst med Motivationslyftet. Det ger engagerade pedagoger och motiverade barn, säger Hanna Lindgren, rektor på Hagge skola.
Hon fortsätter:
– Jag ser att det blir redskap för eleverna men också för oss. Det går också hand i hand med läroplanen.
Hanna tar upp skattkistan som ett exempel. Det som är utanför skattkistan är sådant man inte kan påverka, och det spiller man inte tid på, som till exempel att bussen inte kom, eller att vädret var dåligt. Det som är i skattkistan är sådant man kan påverka, och därför lägger man mer energi på sakerna i skattkistan. Detta ökar motivation och trivsel och lär dem som följer detta att ha egna ställningstaganden.

De två eleverna Linnea och Viktor tar också upp skattkistan i sitt samtal med kungligheterna.
Linnea tycker om att jobba med Motivationslyftet och att få skriva texter och jobba i lag, hon hade också skrivit ner lite av det hon ville berätta.
– Jag hade ju min text och när jag läst en bit började de ställa frågor, jag blev lite ställd. De frågade om minnestekniken och om vi fick hjälp ifall vi inte kunde och jag svarade, säger hon och ler.
Båda eleverna fick beröm för sitt deltagande.

Viktor Höök och Linnea Karlsson med bilder de använde när de presenterade Motivationslyftet. Foto: Veronica Rigtorp

Jörgen Hellman berättade om arbetet med Motivationslyftet, men också att de varit testskola för årskurs 4–6, som de fått tid att jobba med.
Ett arbete som förhoppningsvis ska leda till material för lågstadiet i Motivationslyftet.
– Våra elever fortsätter med detta när de går vidare till Bergaskolan, förhoppningsvis får det ett bättre genomslag att de redan har jobbat med detta när de kommer dit, säger Jörgen Hellman.
Hagge skolas arbete började med personalutbildning och handledarskapskurs från Motivationslyftet.

I materialet fick de övningar och testlektioner som de tittat på gemensamt först och som ibland behövde brytas ner till de elevgrupper de skulle användas i, speciellt till de yngre. När de sedan genomfört övningarna ute i klasserna tillsammans med eleverna, gjordes också utvärderingar tillsammans.
– Där kunde det till exempel vara om vi ska ändra på något eller göra något annorlunda. Om vi ska lägga till något, vad som är bra, vad kände ni efteråt och så vidare, förklarar Jörgen Hellman.
– Sedan tog vi det till våra personalgrupper, på våra insatta tider, där alla fick redogöra för sitt. Det blev jättebra.

Viktor Höök med sin text, som han använde när han presenterade Motivationslyftet. Foto: Veronica Rigtorp

Ibland kunde det vara ”Det blev platt fall, det blev för svårt att få till”, och så ändrade man just den övningen.
– Så vi hoppas och tror att det vi skickade in – det vi har anpassat och ändrat om – att det är det som kommer att ligga till grund för Motivationslyftets material för mellanstadiet, avslutar Jörgen Hellman nöjt.
Det har också blivit en dokumentation som skolan har haft glädje av själva.
Personalen har redan innan Motivationslyftet avsatt tid för ett kollegialt lärande, vilket i sig har lett till att ha genomgångar på de redan inarbetade tiderna.

Hagges skolas rektor Hanna Lindgren visar de tre ledstjärnorna som hjälper till att välja hur man bemöter varandra. Foto Veronica Rigtorp

På Hagge skola går 128 elever.
Det här hade Linnea Karlsson skrivit ned och berättade för kornprinsessparet om:
”Förmedla en känsla av Linnea Karlsson, 6:an Hagge skola.
Jag heter Linnea och jag går i 6:an. Vi gjorde en uppgift där vi skulle förmedla en känsla. Vi fick varsin bit cenit-lera och vi skulle göra en skulptur som visar en känsla. Det var kul för att man fick pyssla och välja själv vilken känsla man tog.
När vi var klara fick vi berätta för klassen vad vi hade gjort och visa upp vår skulptur. Sedan ställde vi ut dem i ett skåp i korridoren så att alla andra klasser kunde se dem.”

Hagge skola jobbar med Motivationslyftet. Från vänster pedagogerna Isabell Hellman och Sara Johansson samt eleven Linnea Karlsson. Foto: Veronica Rigtorp
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS