ANNONS

Annelie Pihlgren, Elisabeth Kotschy, Linn Holmqvist, Samuel Holmqvist (pappa till Linn) och Samuel Folke ser fram mot Alpha-kursen som startar i januari.
Foto: Rose-Marie Eriksson

En kurs som samlar till diskussion om livets frågor “Alla kan delta oavsett tro eller kyrkotillhörighet”

AVESTAS. Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden och finns det en högre makt? Det är några av de existentiella frågor som många kanske funderar över och vill utveckla vidare. Att samtala kring livets djupare frågor är något som Pingstkyrkan i Avesta bjuder in till genom en alpha-kurs.

– Jag tror att många saknar ett forum där man får tillfälle att sitta ner och prata om de mest viktiga livsfrågorna. Den här kursen vänder sig till alla oavsett tro eller kyrkotillhörighet, säger Samuel Folke pastor i Pingstkyrkan i Avesta.
Samuel Folke tillträdde som pastor i maj 2020 och hans kollega Gabriella i januari samma år.
– Jag tillträdde under pandemin och fick börja mitt jobb digitalt, men det har gått bra även om fysiska möten är att föredra, säger han.
Vi slår oss ner i det rymliga kaféet som också är platsen för samtal. Alpha startades av en präst i England och idag finns alpha-kurser i mer än 170 länder världen över. Även om upplägget skiljer sig mellan olika kurser är gemenskap, föredrag och samtal gemensamt för alpha.
Samuel Folke berättar att det är mycket att organisera för att få ihop en alphakurs men att de vill erbjuda den här mötesplatsen.
– Vi är en grupp som jobbar med kursen som är upplagd på tolv onsdagskvällar plus en helg. Vi har haft sådana här kurser tidigare men det är ganska länge sen och nu vill vi satsa på nytt, säger han och tillägger att alphakurser används i alla typer av kyrkor och församlingar.

Första kurstillfället är planerat till den 26 januari och varje tillfälle inleds med en enklare måltid i kafélokalen. Därefter följer en film med föredrag i kyrksalen innan man samlas i mindre grupper för att tala om livets viktiga frågor. Det är ofta frågor man ställer sig när krisen är ett faktum och/eller vid sjukdom och dödsfall.
– Även om det inte alltid går att förbereda sig på kriser och dödsfall är det bra att fundera över de här frågorna innan det händer. Vi har inte svar på alla frågor så det här är även en träning för oss.
Samuel Folke påpekar att kursen är ett erbjudande om samtal men vill man inte prata går det lika bra att sitta tyst och lyssna.
– Första träffen är en prova på-kväll utan att man binder sig till en fortsättning. Men av erfarenhet vet vi att sådana här kurser kan ge vänner för livet.
Det är den kristna trons kärna som ligger till grund för kursen som först och främst riktar sig till de som har ett intresse för djupare frågor. Men man behöver varken tro eller tillhöra någon kyrka eller församling.
– Det här är frågor som många funderar över men det finns få tillfällen att kunna få prata om det, säger Samuel Folke.

Pingstförsamlingen i Avesta har drygt 400 medlemmar och runt 130 av dem är aktiva i församlingen. Samuel Folke berättar att de har många frivilliga som jobbar med olika verksamheter som musikgrupper, kör med mera.
Några som jobbar aktivt i församlingen och som är engagerad i kommande alpha-kurs har också anlänt till kaféet. Det är Elisabeth Kotschy, Linn Holmqvist och hennes pappa Samuel Holmqvist och Annelie Pihlgren. Elisabeth Kotschy är musikterapeut och driver en kör med vuxna deltagare med funktionsvariationer. Linn Holmqvist är ungdomsledare och hjälper till med marknadsföring och med hemsida. Hon är även anställd på 33:an som digital marknadsförare. Annelie Pihlgren är engagerad i flera verksamheter bland annat på 33:an.
– Vi har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet och det är en mångkulturell gemenskap. Över hälften av våra barn har föräldrar från andra länder.
– Sen har vi 33:an som är vår secondhandbutik i Krylbo. Pengarna som kommer in vid butiksförsäljningen förmedlar vi till olika biståndsprojekt världen över, säger Samuel Folke.

Församlingen har ett stort socialt arbete, bland annat språkcafé i samarbete med andra kyrkor, gudstjänster och möten med flera nya grupper.
– Varje onsdag delar vi ut runt 60-70 matkassar i samarbete med butiker i Avesta. I samband med vår matutdelning kommer vi i kontakt med många utsatta personer, säger Samuel Folke.
Grunden är Lewi Pethrus stiftelsen, eller LP-stiftelsen som den kallas och syftet är att hjälpa personer som hamnat i någon form av missbruk.
Nu ser Samuel Folke och medarbetare fram mot en kurs som förhoppningsvis kommer att samla deltagare från alla samhällsklasser.
– Alpha-kursen kostar inget och är ett erbjudande till samhället och en form för andligt sökande. Onsdagen den 26 januari har vi första träffen som börjar klockan 18.30. Alla är välkomna att anmäla sig till vår prova på-kväll, säger Samuel Folke.

Form för samtal och tankar
Alpha är en rad kurstillfällen som är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro. Den viktigaste delen av varje Alphakurs är troligtvis möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en liten grupp. Det finns inget krav på att man ska säga något men alla frågor och funderingar är tillåtna. Det är ett tillfälle att lyssna på andra och bidra med egna perspektiv i en ärlig, öppen och vänskaplig miljö.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS