ANNONS

Karin Hane är bibliotekschef i Falu kommun. Hon gläds åt att statens kulturråd genom ledet “stärkta bibliotek” stöttar landets bokborgar med lite extra finansiella resurser.
Foto: Privat

En extra miljon på vägen mot nya bokmål

FALUN En ansats från staten, en ansökan från staden. Summa summarum – en miljon kronor i folkets favör. Falun står redo att skapa framtidens kommunala magnum opus.

Falu stadsbibliotek får med viss marginal den enskilt största andelen när Statens kulturråd på regeringens uppdrag låtit sekinerna strila över länets litterära högfästen. En miljon kronor att investera i en samtida satsning för framtida färdriktning.
Målsättningen är klar – det genomförda projektet ska vässa bibliotekets innehåll och framtoning ytterligare och komma folket till än bättre gagn.

– Staten anser nog att folkbiblioteken är underfinansierade, och det känns jätteroligt att få ett sådant här tillskott, säger Karin Hane, bibliotekschef i Falu kommun.
– Sedan ska givetvis bibliotekens arbete stämma överens med biblioteksplanen, och från både kulturrådet och oss själva är målen med det här långsiktiga, fortsätter hon.

I Falun ämnar man göra en positivt riktad genomlysning av bibblans utbud, aktiviteter och funktioner för att identifiera vad som kan göras bättre.
– Vi vill främst locka ännu fler besökare och göra biblioteket attraktivt för unga, framhåller Karin Hane.
Och vidareutvecklar:
– En del av pengarna kommer gå till att anställa en projektledare med främsta uppgift att kartlägga den samtida och bidra till att lyfta den framtida verksamheten.
– Det är också tänkbart att vi kommer att kontakta arkitekter och scenografer.

En form av kravprofil ska tas fram, vilken ska visa var fokus bör sättas och vilka delar av bibliotekets kultursortiment som kan ersättas av nya. Därtill vid behov också uppdatera och förnya vissa metoder och arbetssätt.
– Sådant kan ta en stund, men förhoppningen är att vi kan vara i gång med det rent konkreta arbetet till vårkanten. Planen är att också fortsättningsvis söka medel för att kunna genomföra de projekt som vi nu sjösätter, förklarar Karin Hane.

När Falu stadsbibliotek fått extra deg att förfoga över kommer jäsningsprocessens slutresultat givetvis tillfalla alla ålderskategorier, betonar hon.
– Vårt mål är att vara tillgängliga för alla, och barn och unga är en viktig del i detta.
– Det är jätteviktigt att man lär sig läsa och därav satsar vi mycket på läsfrämjande, och man ska även få hjälp att känna sig hemma i den digitala sfären. Det kan ha positiv inverkan på barns uppväxt och levnadsvillkor, understryker Karin Hane.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 49 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS