ANNONS

Engelska parken i Grängshammar började anläggas redan 1785, visar Helena Kåks kartläggning. Även om det ännu är oklart om parken kommer att restaureras så går det att röra sig i parken, som dock är privat mark.
Foto: Helena Kåks

En av landets första engelska parker finns i Grängshammar

Engelska parken i Grängshammar, i Säters kommun, anlades redan 1785. Det visar den forskningsrapport som Helena Kåks tagit fram.

Olle Lind, på Länsstyrelsen Dalarnas kulturmiljöenhet, blev överraskad över det som Helena Kåks kommit fram till.
– Det här kastar om bilden lite när det gäller engelska parker här i Dalarna. Att den här parken anlades så pass tidigt som 1785 innebär att det är en av de första engelska parkerna i hela landet, säger han.
I södra Dalarna finns ett par engelska parker, bland annat i Hedemora kommun.
– Engelska parken i Stjärnsund anlades 1799 och den i Kloster sannolikt senare än så, säger Olle Lind.

I sitt arbete med rapporten har Helena Kåks gått igenom räkenskaper från bruket.
– Det var svårt eftersom inget är listat utan det står i en enda lång text. Jag har även utgått från teckningar och målningar från 1760-talet. Gustaf Silfverstråhle och Axel Cederholm målade mycket, det finns ett 40-tal målningar över bruket och parken, säger Helena Kåks.
Grängshammars bruk hade täta band med hovet.
– Bruksherren Carl Silfverstråhle och hans bror Gustaf var jämngamla med kung Gustav III. Kungen satt med i konstakademin och musikaliska akademin. Han ritade andra parker men det finns inga belägg för att han ska ha ritat Grängshammars park. Det är dock inte osannolikt, säger Helena Kåks.

Engelska parken i Kloster har restaurerats och nu är frågan om det går att göra samma sak med parken i Grängshammar.
– Det hänger på om vi får till det med vattenflödena. Men det går att gå runt i parken även om det inte blir någon restaurering, säger Olle Lind.
– Det vore kul att ge besökarna en känsla av hur det var att gå där på 1800-talet. Men det är privat mark i dag, så det bygger på välvilja från markägarna. De är dock väldigt positiva och engagerade i detta, säger Helena Kåks.

Säters kommun och Länsstyrelsen Dalarna vill med rapporten stärka Grängshammar som besöksmål, inom kulturslingan Silverringen i Säters kommun.
– Parken i Grängshammar är intressant. Vi vill lyfta fram de vackra trädgårdarna i länet. Det gröna kulturarvet kommer lätt i skymundan, säger Olle Lind.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS