ANNONS

Vid förändringar i den fasta elinstallationen ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas.
Foto: Dreamstime

Elsäkra huset och ha koll på vad du får göra själv

Det finns mycket att tänka på för den som står i begrepp att köpa en villa eller ett fritidshus. Att se över bostadens elinstallationer är nog så viktig.

En elanläggning med gamla eller olagliga elinstallationer kan utgöra livsfara. Till anläggningen hör till exempel vägguttag, elledningar och elcentral. Elsäkerhetsverket råder att göra en elbesiktning för att veta om huset är säkert att bo i. Vid en elbesiktning kontrolleras om installationerna är fackmässigt utförda och rätt underhållna.

Som ny husägare har man också ansvaret för att alla brister i anläggningen åtgärdas, oavsett hur och när de har uppkommit. Reglerna för dolda fel gäller även för elinstallationer.
Att ha koll på vad man får fixa själv är nödvändigt vare sig man är ny husägare eller inte. Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur det ska göras.
Vid förändringar i den fasta elinstallationen, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas. Enligt säkerhetshetslagen avser elinstallationsarbeten arbete som innebär att utföra, ändra eller reparera en elanläggning.

Däremot är det tillåtet att själv byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring, byta glödlampor och lamphållare. Montera skarvsladdar, sladdströmbrytare och stickproppar får man också utföra själv. Vidare är det tillåtet att reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. Man kan också byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa. Men för att få utföra dessa arbeten måste det finnas kunskap om hur man gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt och vid minsta osäkerhet ska arbetet överlåtas till ett elinstallationsföretag.

Förändringar i fasta installatione får bara utföras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör. Detsamma gäller byte av ojordat vägguttag mot jordat samt installation av 230 volt golvvärme och värmekabel.
På Elsäkerhetsverkets webbtjänst kopplasäkert.se finns mer information om vad man får och inte får göra.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS