ANNONS

Bilden visar en pågående borrning av det östra hålet.
Foto: Carl-Adam Andersson

Eftertraktade jordartsmetaller utvinns i Kallmora “Vi fortsätter mätningarna och det ser positivt ut”

KALLMORA/NORBERG I början av maj påbörjade Holmasjön AB arbetet med att borra efter metaller i Kallmora. Det visade sig att det östra hålet innehåller koppar och järn och att det västra hålet innehåller järn, koppar, bly och zink. I juli och augusti har borrningarna fortsatt och ger löfte om utvinning av jordartsmetaller.

Holmasjön AB undersöker och mäter förekomsten av metaller i Kallmora. Gruvhålet på bilden ligger inom undersökningstillstånd Kallmora nr 3.
Foto: Carl-Adam Andersson
– Tyvärr fick vi avbryta mätningen nu i augusti på grund av de stora regnmängderna och höga vattenflöden. Men vi kommer att fortsätta mätningarna och det ser positivt ut, säger Carl-Adam Andersson, vd för Holmasjön AB.

I juni fick Holmasjön Prospektering AB undersökningstillståndet för Kallmorbergsfältet i Norberg från Bergsstaten. Inom det erhållna undersökningstillståndet bedrevs gruvverksamhet fram till mitten av 1970 talet. Det bröts främst järn i området men ur vissa intervaller bröts även mycket höga halter av koppar, zink och bly.
Andra etappen påbörjades under vecka 33 för att identifiera kommande borrplatser. Mätningarna utförs i två etapper där den första etappen på den västra anomalin har avslutats och lämnats in för tolkning och borrekommendationer till kommande borrprogram.
Innan bolaget tvingades bryta I.P. mätningen på den östra anomalin på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 identifierades en tidigare okänd I.P. anomali i den nordöstra delen av tillståndet. Efter genomgång med geofysiker är det oklart men inte omöjligt att den fortsätter ner mot det område inom den östra anomalin där Holmasjön Prospektering borrade ett hål i maj. Analysen visade att borrkärnan innehöll 0,73 procent koppar, 37 procent järn samt förhöjda värden av de sällsynta jordartsmetallerna yttrium samt zirkon.
– Det är tråkigt att vi behövde avbryta mätningen men nu ska vi hyra det här instrumentet på nytt, säger Carl-Adam Andersson och fortsätter:
– Visar det sig intressant går vi vidare och gör ett antal borrhål och mäter upp vad det innehåller för metaller.

Jordartsmetaller är eftertraktade men betydligt svårare att hitta än koppar. Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, används sällsynta jordartsmetaller (LREE och HREE) bland annat till magneter i elektriska motorer och generatorer, katalysatorer, batterier samt glas och keramik. Ingen produktion sker i dagsläget i Sverige men tidigare har brytning skett inom Bastnäsfältet i Västmanlands län. Kända mineraliseringar finns även på andra platser, till exempel Olserum i nordöstra Småland och runtom i Bergslagen.
Holmasjöns undersökningstillstånd har enligt SGU god potential för sällsynta jordartsmetaller.
Nuvarande priser för exempelvis koppar är 9045 amerikanska dollar per ton, zink 2832 dollar/ton, bly 2163 dollar/ton och järn 213 dollar per ton.

Utvecklar mineraltillgångar
Holmasjön Prospekterings affärsidé är att genom egen prospektering identifiera och utveckla mineraltillgångar. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas-, ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller som används i datorer, mobiltelefoner, elbilar och annan avancerad elektronik.
Bolaget avser att vara med och identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder. Detta för att kunna tillgodose behovet för grön teknik men på goda villkor för människor och miljö.
Holmasjön Prospekterings långsiktiga målsättning är att bli en betydande aktör inom prospektering och gruvutveckling.

Källa holmasjon.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS