ANNONS

Lillemor Gunnarsson vill att kommunen ser till att de kommunala badplatserna utrustas med livbåtar.
Foto: Mikael Eriksson

Efterlyser livbåtar vid kommunala bad

HEDEMORA z Denna sommar har antalet drunkningsolyckor ökat drastiskt och säkerheten vid badplatserna har diskuterats. I Hedemora kräver Lillemor Gunnarsson livbåtar vid kommunala baden.

– Det ska finnas livbåtar vid samtliga kommunala badplatser. Det kravet förs nu fram av Lillemor Gunnarsson och tillägger att hon agerar som engagerad privatperson i denna fråga och inte som kommunpolitiker.

Detta mot den dystra läsning som statistiken över personer som omkommit av drunkning denna sommar är. Även om Hedemora varit förskonat med undantag för en person som omkom i en drunkningsolycka så är det desto fler i landet som drunknat. Enligt Svenska livräddningssällskapet statistik över drunknade personer är det fram till och med juli totalt 97 personer som drunknat, under tiden maj till juli var det 71 personer, varav 10 barn.
– Det argument jag har är att livbåtar kan rädda liv, säger Lillemor med eftertryck.

Hon säger vidare att det inte finns några argument som kan få henne att byta åsikt. Under sommaren har hon besökt några av de kommunala badplatserna och hon har då uppmärksammat att det såväl vid Munken som vid Matsbosjön och Hönsan inte längre finns några livbåtar. Undantaget är Svedbosjön där det fortfarande finns en livbåt placerad.

Hon har skrivit till kommunen och påpekat behovet av livbåtar. Det besked hon fått är att de som finns får vara kvar till dess de är uttjänta, att reparera dem eller ersätta dem med nya är inte aktuellt. Kostnaden för att det ska finns livbåtar vid de kommunala badplatserna säger hon ligger på runt 100 000 kronor per år.
– Ett liv kan inte räknas i pengar, det är en självklarhet att de ska finnas.

Hon köper heller inte argumentet att livbåtar missbrukas och förstörs. I stället pekar hon på att de nya livbåtar som kommit är svåra att missbruka, bland anat blir den som använder den väldigt blöt.
– Man får se till att sätta upp förhållningsregler och mer information om hur livbåtarna får användas.

Läs mer: Kommunen – Fruktansvärt mycket skadegörelse på livbåtarna.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 35.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS