ANNONS

Curt Wennström och hunden Ludde promenerade över den nya eljusspårsbron vid Uvberget, strax innan invigningsbandet klipptes.
Foto: Veronica Rigtorp

Efterlängtad övergång vid Uvberget officiellt invigd

Den nya bron vid elljusspåret på väg till Uvberget är på plats och har nu också officiellt invigts med både tal och bandklippning.

Flera motionärer hade redan provat bron innan invigningen och var nöjd med resultatet.
På ena sidan bron finns en brant backe, då man vid planeringen av bron inte ägde marken, men under resans gång har marken förvärvats av kommunen. Hade marken ägts från början av brobygget hade backen byggts på ett annat sätt.
Den branta backen har redan fått ett eget namn av kommunalrådet Fredrik Rönning, som skämtsamt kallade backen för Pålsson-backen, med hänvisning till gatuchef Pålsson. Något som mottogs med ett leende av Göran Pålsson.

Den nya bron är helt i trä och fäst i rejäla betongfundament på vardera sida. Bron förväntas ha en livslängd på 80 år om den underhålls rätt. Slitage av plankorna kommer att behöva bytas till exempel.
– Cirka 3,1 miljoner kronor kostade den nya bron, och kommunen fick ut 2,5 miljoner kronor på försäkringen då den gamla rasade, berättar Göran Pålsson.
Själva brobygget har varit igång i två månader, men själva träbron lyftes på plats på några timmar, med förberedelser under två dagar.

Pandemianpassad broinvigning när nya eljusspårsbron vid Uvberget öppnades. Från vänster fritidschef Siw Östlund, kommunalråd Fredrik Rönning samt gatuchef Göran Pålsson: Foto: Veronica Rigtorp

Brospannet är cirka 15 meter och bredden är 4,5 meter med en fri höjd på 5,2 meter. Bredden är tilltagen för att det ska gå att kunna köra pistmaskin över bron, när spåren läggs, vilket sköts av Norrbärke skidklubb.
Här har även tidigare en bro funnits, så detta är en återuppbyggnad för den bro som rasade vintern 2018 efter att en lastbil kolliderat med bron under arbete.
Det har sedan dess arbetats med att hitta den bästa lösningen för att få en ny bro på plats. När arbetet nu slutförts kan man konstatera att olyckan möjliggjort nya lösningar.
– Den nya bro är byggd med extra bred och stabilitet för att kunna hålla för pistmaskinen som preparerar skidspår. Detta var något som gamla bron inte klarade. Så på så sätt har det blivit en klar förbättring, säger gatuchef Göran Pålsson.

Bron är slutbesiktad men en del anmärkningar ska åtgärdas, till exempel var inte belysningen tillfredsställande och kommer att åtgärdas. Dikena är inte heller kommunen nöjd med.
Kompletterande målningsarbeten av räckena utanför bron kommer också att ske nästa sommar.
– Elljusspåret sköts av Bärkehus, medan Norrbärke Skidklubbs längdavdelning sköter spårningen, berättar fritidschef Siw Östlund.
Den del av elljusspåret som gått vid bron har varit ospårat under de två senaste åren.
– Det har blivit påtagligt under brons frånvaro hur populärt elljusspåret är, och hur viktiga friluftsmöjligheterna i kommunen är för innevånarna, sa kommunalråd Fredrik Rönning som höll i saxen vid invigningen av bron.

På grund av pågående pandemi var det ingen stor baluns, utan endast tre närvarande från kommunen plus inbjuden media.
Invigningstalet innehöll information om vikten av den nya bron för medborgarnas välbefinnande.
– Det känns jättebra att ha bron på plats igen. Vi ska kunna erbjuda goda möjligheter att röra på sig i kommunen och den här bron är en del i det. Och när vi nu dessutom kan erbjuda skidklubben möjligheten att göra längre preparerade spårsträckor så är ju det också ett jätteplus, avslutade kommunalrådet Fredrik Rönning.

Nu är det bara att ta nya tag, för än finns det broar att bygga, och de två hängbroarna vid Söppenmyren är ute på upphandling och kommunen räknar med att ha fått in svar i mitten av januari. Pengar finns avsatta i budgeten för 2021.
– Hängbroarna kan vara färdigställda redan sista juni, avslöjar Göran Pålsson.

Pandemianpassad broinvigning när nya eljusspårsbron vid Uvberget öppnades. Från vänster fritidschef Siw Östlund, kommunalråd Fredrik Rönning samt gatuchef Göran Pålsson: Foto: Veronica Rigtorp
“Det är en fin bro i alla fall”, sa Åsa Ivars som promenerade över nya eljusspårsbron vid Uvberget tillsammans med Roger Wadling. De berättade också att de redan tidigare gått över bron, som stått klar ett tag. Foto: Veronica Rigtorp.
Gatuchef Göran Pålsson vid den branta backen, på ena sidan nya eljusspårsbron vid Uvberget , som Fredrik Rönning skämtsamt kallade Pålssonbacken. Några saker som inte är riktigt klara än är det omålade räcket, som ska målas till sommaren och belysningen ska upp. Foto: Veronica Rigtorp
Nya eljusspårsbron vid Uvberget med ett brospannet om cirka 15 meter och en bredden på 4,5 meter med en fri höjd på 5,2 meter. Foto: Veronica Rigtorp

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS