ANNONS

Elisabeth Strand är vd och verksamhetschef för Dormsjöskolan, en doldis som är en av Hedemora kommuns största arbetsgivare.
Foto: Mikael Eriksson

Doldisen som är en stor arbetsgivare

DORMSJÖ. Dormsjöskolan är en av Hedemoras större arbetsgivare. Skolan kan ta emot upp till 28 pojkar och unga män med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I fjol firade skolan 60 år.

Målet är att varje individ ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att de ska klara sin skolgång.
Dormsjöskolan firade förra året 60 år. Det är en i högsta grad vital 60-åring som lever sitt liv och utvecklas. Skolan är belägen lite norr om Garpenberg.
– Men vi är lite för anonyma, säger Elisabeth Strand som i våras tog vid som vd och verksamhetschef.

Dormsjöskolan inrymmer såväl ett HVB-hem som grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
Man väntar även på beslut från Skolverket att få tillstånd att bedriva individuellt program inom ramen för den ordinarie gymnasieskolan.
– Det unika är att allt finns på promenadavstånd inom området.

På Dormsjöskolan kan pojkar i åldrarna 7 till 23 år som haft det jobbigt i skolan och i livet få chans till revansch.
Det gemensamma för dessa pojkar är att de har någon form neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Det kan vara ADHD, Aspergers eller autism. Personer med denna diagnos kan ha svårt med att reglera sin uppmärksamhet, styra sina impulser eller att anpassa aktivitetsnivå eller tolka och kommunicera med sin omgivning. Däremot kan dessa personer vara kreativa, fulla med idéer eller att kunna se detaljer som andra inte ser.

Elisabeth Strand säger att de arbetar med ett lågaffektivt bemötande, att det handlar om att ha en tydlig struktur och förutsägbarhet.
– Vi anpassar oss efter barnen.
Men också att personalen har gemensamma spelregler som gör att pojkarna bemöts på samma sätt oavsett vem ur personalen de möter eller frågar. Stor vikt läggs vid kost, friluftsliv, aktivitet och rörelse.

HVB-hemmet har tillstånd att ta emot upp till 28 pojkar, i dagsläget är det 23 som bor i de fem olika hus som finns.
För att få komma till Dormsjöskolan krävs beslut från sin hemkommuns socialtjänst. De boende kommer från hela Sverige. Den genomsnittliga placeringstiden är cirka tre år Den som varit kvar längst är en person som bodde på Dormsjöskolan i 12 år. Innan någon skrivs in så görs även en lämplighetsbedömning.

Målet är att varje individ ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att de ska klara sin skolgång. Även föräldrarna kan ges handledning så att de sociala färdigheter som pojkarna tillägnar sig i skolan också kan användas i hemmiljön.
Skolan kan även erbjuda lägenheter till föräldrar som vill komma och hälsa på sina barn.
Dormsjöskolan är med sina 120 anställda även en av Hedemoras större arbetsgivare. Huvudman för Dormsjöskolans särskilda boende och HVB är Stiftelsen Dormsjöskolan. Huvudman för friskolan är Aktiebolaget Dormsjöskolan.

 

MIKAEL ERIKSSON

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) nr 45 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS