ANNONS

Tre kraföar med plats för 15 HVDC-stationer på varje ö i Nordsjön kan ge Ludvika vindkraftsprojekt i 25 års tid.

Doggers bankar kommer att ge ABB Power Grids i Ludvika jobb i 25 år

LUDVIKA. Nederländska nätbolaget TenneT har tillsammans med danska, tyska, brittiska, och norska intressenter visioner som kommer att ge ABB Power Grids i Ludvika jobb i 25 år, med kraftöar.

Efter genombrottet med de tre HVDC-länkarna från världens just nu största vindkraftsprojekt på Doggers bankar i Nordsjön så kommer HVDC-verksamhetan att gå gyllene tider till mötes.

 

 

Idag bygger ABB sina HVDC-anläggningar på plattformar från Aibel, i framtiden på konstgjorda öar när vindkraften kommer på allvar efter klimatlarmen.

Just nu har TenneT lagt ut en upphandling på nästa generation HVDC-anläggningar till havs, på två gigawatt. Dagens HVDC-plattformar till de tyska projekten är på 0,9 gigawatt och de tre som Ludvika fått på Doggers bankar är på vardera 1,2 gigawatt.
TenneT kommer att handla upp bästa möjliga teknik, och kommer inte att gå på pris, för nästa generation HVDC-stationer till havs.
Första projektet på två gigawatt blir den nederländska vindkraftsfarmen IJmuiden Ver som man vill ha i drift 2024 och sedan följs projektet med att koppla samman IJmuiden Verparken med en lika stor HVDC-länk på 525 kilovolt till Storbritannien till 2025-2030.
Men det är bara början, TenneT och Innogy som ska bygga fjärde vindkraftsparken på Doggers fiskebankar diskuterar en anslutning med HVDC till både Storbritannien och Nederländerna.

Det början på ett gigantiskt likströmsnät där de kommande stora vindkraftsparkerna kopplas ihop med HVDC-anläggningar och vindkraften till havs med elnäten i Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Storbritannien .
TenneTs vision för Doggers bankar och Nordsjön är bygget av tre konstgjorda öar som vardera ska kunna rymma 15 HVDC-stationer med kablar från 7000 vindkraftverk till landstationer som ska göra ett verkligt klimatavtryck i Europa.

Kraftöarna kommer någon gång efter 2030.
En rad företag och redan anslutit sig till det EU-stödda projektet som kallas North Sea Wind Power Hubconsortium som vill verka för att leva upp till Parisavtalet och utveckla den nya tekniken som sedan 65 år systematiskt byggts upp i bland annat Ludvika.
North Sea Wind Power Hub bedömer att det är realistiskt att ha byggt ut vindkraften till havs till mellan 70 och 150 gigawatt till 2040 och fem år senare till 180 gigawatt.
Det motsvarar omräknat till två gigawattsanläggningar, hela 90 potentiella order till Ludvika som antagligen kommer att få konkurrerar med Siemens och GE Grid och antagligen en kommande kinesisk konkurrent.
Ett annat sätt att mäta storleken på visionen om 180 gigawatt vindkraft på Nordsjön så är den sammanlagda installerade effekten i hela det svenska kraftsystemet 27 gigawatt.
Nordsjökonsoriet hoppas kunna leverera grön el till miljontals européer.

FAKTA Visionen för Doggers bankar

Nederländska TenneTs HVDC-vision för Doggers bankar
Tre konstgjorda öar på vardera sex kvadratkilometers yta
Anslutning för 30 gigawatt per ö
Plats för 15 HVDC-stationer om vardera 2 gigawatt/ö
7000 vindkraftverk med en effekt på 70 gigawatt.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS