ANNONS

Foto: Dreamstime

Djurägare är i behov av betesmark i länet

NORBERG. I Västmanland är det flera nötkreatursägare som behövermer betesmark och trots att många djurägare har kontaktat Länsstyrelsens betesförmedling har det varit svårt att få tag i mark i länet. Nu uppmanar Länsstyrelsen markägare som har beten och hagar som inte används att höra av sig så att de kan komma i bruk.

För vissa lantbrukare är läget är brådskande, bland annat för Magnus Claesson, nötkreatursägare i Tortuna. Får han inte tag på mer mark tvingas han sluta med djuren, något som Länsstyrelsen skriver på sin hemsida.
Länsstyrelsens betesförmedling syftar till att para ihop djurägare som söker mark med markägare som har beten och hagar som inte används. I dagsläget finns närmare 40 intresseanmälningar av betesmarker som erbjuds eller sökes, men dessa är utspridda över länet och har sällan matchande önskemål.

I en kommun söker någon bete för hästar, medan en annan erbjuder mark som är lämplig för får. Storlekarna på betesmarkerna har också varit olika. Ett problem är att den mark som har erbjudits är betydligt mindre än behovet hos framförallt nötkreatursägarna.
Den som är i behov av betesmark och den som har mark att erbjuda, anmäler intresse genom Länsstyrelsens webbformulär.
Varje år vid den här tiden kan lantbrukare söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket, bland annat för nötkreatur och miljöersättningar för betesmarker. Årets ansökningsperiod pågår mellan 11 februari och
15 april, så nu brådskar det att få till nya samarbeten mellan djur- och markägare.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS