ANNONS

Kerstin Vesterholm, enhetschef för vuxenpsykiatrin i Avesta fanns på plats under dagen.
Foto: Rebecca Linder

Dialog om psykisk hälsa

AVESTA. Nyligen arrangerades en dag med fokus på psykisk hälsa i Avesta församlingsgård. Målet var att informera om vilken hjälp som finns samt vart man ska vända sig.

Dagen arrangerades av Avesta kommun, vårdguiden, Landstinget Dalarna, Södra Dalarnas samordningsförbund, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan. Det är den lokala hälso- och sjukvårdberedningen som gett Lis Linnberg i uppdrag att ordna medborgardialoger.
– Vi har tidigare haft om demens och hjärtsvikt och nu om psykisk hälsa, säger Lis Linnberg.

Under eftermiddagen fanns representanter från olika verksamheter på plats såsom Patientnämnden, anhörigstöd, Avesta kommun, representanter för primärvården, asyl- och migranthälsan i Hedemora, 1177 och öppenvårdspsykiatrin.
– Här har man chans att verkligen träffa verksamheten, ställa frågor och mingla. Det finns ett önskemål från befolkningen om det här och samtidigt så är det en bra möjlighet för oss inom verksamheterna att lära känna varandra, säger Lis Linnberg.

Kerstin Vesterholm, enhetschef för vuxenpsykiatrin i Avesta var på plats under dagen. Hon berättade lite hur deras verksamhet har förändrats under de senaste tio åren. Då var deras vanligaste klienter en kvinna i 35-årsåldern med depression. Dessa kvinnor får idag oftast hjälp via primärvårdens samtalsmottagningar.
– Idag är det flest unga killar som söker för att de vill ha en ADHD-utredning. Vi har lång väntelista på utredningar. Sen har vi också otroligt mycket missbruk här i Avesta, säger Kerstin Vesterholm.

De har en socionom och en sjuksköterska som enbart jobbar med dem som har missbruk.
– De allra flesta som har missbruk har ju också olika problem med sin psykiska hälsa. Missbruket är ett sätt för dem att hantera sina känslor och problem, säger Kerstin Vesterholm vidare.

Trots att hon nu lyckats med att rekrytera till alla vakanta tjänster så upplever hon att de hinner med långt ifrån allt som de skulle önska.
– Vi behöver mer pengar till psykiatrin helt enkelt, konstaterar hon.

Kvällen avrundades med en föreläsning av Daniel Mendoza som hade över 100 besökare. Han berättade om en uppväxt kantad av våld och grova övergrepp.
– Men han visar också på att det går att komma framåt och vända det negativa till något bra, säger Lis Linnberg.

FAKTA: Hjälp med psykisk hälsa
Vid lättare psykiska besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska man i första hand vända sig till samtalsmottagning på vårdcentralen för att få hjälp.
Vid allvarligare psykiska besvär som svårare depressioner, psykoser, ätstörningar med mera kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen eller vuxenpsykiatriska mottagningen.

Publicerad i Annonsbladet vecka 50 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS