ANNONS

Nu går man i gång med etapp 4 i renoveringen av Vasahallen, ett arbete som beräknas pågå in på nästa år.
Foto: Mikael Eriksson

Det våras för Vasahallen

HEDEMORA. Nu går man in i steg fyra i renoveringen av Vasahallen. I det steget ska bland annat hallen få en ny reception, belysningen bytas ut och omklädningsrummen tillgänglighetsanpassas.

Huvuduppdraget i den etapp i renoveringen av Vasahallen som nu inleds är att byta ut ventilationen så att det blir godkänt att vistas i lokalerna. Då ventilationskanaler och don är anslutna ovanför och i undertak för det med sig att kommunen passar på att byta ut undertak, elkablage och armaturer som har tjänat ut sin livslängd
Utöver detta kommer cafédelen att få stryka på foten för att ge plats till en ny reception.
– Vi har inte lyckats hitta någon entreprenör som vill driva kaféet samt att den gamla receptionen inte är så funktionsduglig utifrån de arbetsmiljökrav som ställs idag, säger Lars-Åke Östlin.

I entréhallen till A, B, C-hallarna ska förråd byggas som klubbarna kan använda sig av.
Arbetet kommer att medföra en del konsekvenser för besökarna. Huvudentrén till Vasahallen kommer att från och med maj att flyttas till sidan som mot Vasaliden och bli kvar då så långe projektet pågår. Där ska en ny tillfällig entré ställas i ordning för att klara arbetsmiljökrav och förhindra olyckor. Även de ordinarie omklädningsrummen för badgästerna kommer att stängas och tillfälligt ersättas med andra.

På grusparkeringen kommer bilparkeringar för personer med rörelsehinder att ställas i ordning.
– Vi kommer att sätta upp tavlor som tydligt ska ge besökarna information om vad som är på gång och var de ska gå, säger Lars-Åke Östlin.
Han säger vidare att verksamheten i Vasahallen ska kunna rulla på som vanligt, dock med ett undantag och det är bowlingen som kommer att hållas stängd. Exakt när den stängs och öppnas är dock i dagsläget inte klart.
projektet medför stora kostnader då det är fyra ventilationsaggregat som ska bytas ut med tillhörande ventilationskanaler och allt annat arbete med undertak, el och belysning som byts ut samtidigt.

Dock kvarstår det stora frågetecknet, det är bassängen och skicket på den. I dag är det ingen som med säkerhet kan säga vilken livslängd som bassängen kan beräknas ha.
Planen är att kommunen under året ska göra några studiebesök i andra simhallar för att se vad man kan göra här i Hedemora. Lars-Åke Östlin säger att man måste planera långsiktigt eftersom det medför mycket stora kostnader om man ska renovera eller bygga nytt.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 13 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS