ANNONS

Norbergs skamfläck, det gamla lasarettet som förfallit sedan det stängdes 1949 kommer nu att prövas av länsstyrelsen efter kommunens rvningshot.
Foto: thomaz Andersson

Det gamla lassarettet i Norberg kan komma att rivas

NORBERG. Nu tar kommunen i med hårdhandskarna mot fastighetsägaren av gamla lasarettet i Norberg, en strid som kan tvinga fram en rivning.

Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnämnd har beslutat att fastighetsägaren ska uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder:
“Om underhållsutredningen visar att byggnaden har brister som äventyrar säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnaden kommer nämnden förbjuda användning av byggnaden. Nämnden kommer även, beroende på vad underhållsutredningen visar, förelägga om att riva eller renovera byggnaden.”
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att gamla lasarettet är mycket förfallen och inte har underhållits på mycket lång tid.
Lasarettet i Norberg byggdes 1868. Huset var en tvåvåningsbyggnad i tegel med skiffertak. Dessutom fanns en flygel i trä. När Fagersta blev stad beslöt landstinget att flytta Norbergs lasarett till Fagersta 1949 och det var antagligen då förfallet började.
På nätet kan man läsa rubriker som “Sveriges läskigaste byggnad”, “Spökhus”…
I exempelvis en anmälan 2009 till miljö- och byggnämnden betraktade en rad politiker byggnaden som en allmänfarlig ruin befolkad av missbrukare och ungdomar på vift och det var denna anmälan startade denna process som nu tio år senare hamnat hos länsstyrelsen.
Plan- och byggenheten i Avesta har besökt fastigheten i Norberg ett flertal gånger och dokumenterat byggnaden med ett 75-tal fotografier som kommunen bifogat som underlag till länsstyrelsen i Västmanland dit fastighetsägaren överklagat beslutet om tvångsutredningen.
Fastighetsägaren skriver i sin överklagan att det redan pågår en process inför en planerad restaurering av byggnaden, att han anlitat en sakkunnig från Berggrens byggnadsvård, vidare att nuvarande hyresgäster är uppsagda med ett års uppsägningstid, att det håller på att tas fram en plan för området, att ägandet ska föras över till en stiftelse samt att det kommer en ansökan om medel för förprojektering inför restaureringen av taket:
“Jag kan inte utläsa i beslutet vad i denna plan som inte håller måttet”, skriver fastighetsägaren om Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnds beslut.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v 44

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS