ANNONS

Sedan Dalaflyget tecknande av temporärt beredskapsavtal i slutet på december 2020 har Dalaflygets flygplatser i Borlänge och Mora totalt hanterat 56 sjukvårdstransporter med flygplan till och med mars 2021.
Foto: Dalaflyget

”Det är rimligt med en förlängning av avtalet”

DALARNA. Dalaflyget levererar beredskap till Dalarnas sjukvård. Sedan tecknandet av temporärt beredskapsavtal i slutet på december 2020 har Dalaflygets flygplatser i Borlänge och Mora totalt hanterat 56 sjukvårdstransporter med flygplan, till och med mars 2021, vilket påvisar flygplatsernas betydelse för vårdkedjan i Regionen.

För att säkra sjukvårdsbehoven under pågående pandemi konstaterade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR i december att landets tio befintliga beredskapsflygplatser inte var tillräckligt för att täcka det nationella behovet.
Härav lämnade SKR en hemställan till Regeringen den 18 december om utökat behov vilket resulterade i en temporär utökning med ytterligare 16 flygplatser, varav Dalarnas flygplatser i Borlänge och Mora var inkluderade.
– Trots en undermålig ersättningsmodell valde Dalaflyget att ingå avtal för båda sina flygplatser och lyckades med 48 timmars varsel upprätta en dygnetruntberedskap från och med den 24 december, säger Anders Mjöberg, vd, AB Dalaflyget.

Historiskt omhändertas normalt drygt 200 sjukvårdstransporter, med flygplan, per år inom Dalaflygets två flygplatser där skillnaden nu är att en tillgänglighet under alla dagar och dygnets alla timmar kan garanteras. Behoven rör allt mellan akuta/kritiska transporter av svårt sjuka och organmottagare till komplicerade benbrott, skriver Dalaflyget i ett pressmeddelande.
Trots att det huvudsakliga syftet med beredskapen är ämnad sjukvården så är den tillgänglig för all samhällsviktig verksamhet såsom exempelvis brandflyg, polisflyg, Försvarsmakten och Sjöfartsverket (SAR helikopter).
När flygplatserna efter tre månaders beredskap nu summerar verksamheten så har totalt 56 sjukvårdstransporter med flygplan hanterats vilket tydligt påvisar betydelsen av flygplatserna gentemot regionens vårdbehov.
– Utifrån detta bör rimligen en förlängning av rådande beredskapsavtal (i nuläget gällande till och med maj månad) övervägas från Regeringen samt att man ser över en mer långsiktig strategi för säkerställandet av denna så viktiga samhällsfunktion, menar Anders Mjöberg, vd, AB Dalaflyget.

Dalaflygets flygplatser i Borlänge och Mora har hanterat 56 sjukvårdstransporter med flygplan till och med mars 2021. Foto: Veronica Rigtorp

AB Dalaflyget
AB Dalaflyget ägs av Landstinget Dalarna samt kommunerna Borlänge, Mora och Falun. Bolaget startade sin verksamhet 2006 då man samordnade driften av Dalarnas båda trafikflygplatser, Mora Siljan flygplats och Dala Airport i Borlänge. Verksamheten vid Mora flygplats har funnits sedan 1980 och vid Dala Airport sedan 1972.
Källa: Dalaflyget.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS