ANNONS

Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft inom manligt dominerade branscher ökar. Från vänster Mathias Rofelt enhetschef Yrkes Akademin, Sara Abris regionkoordinator på Yrkes Akademin och Åsa Johansson, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen Dalarna.
Foto: Veronica Rigtorp

De vill få kvinnor att söka mansdominerade yrken

Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft inom mansdominerade yrken ökar. En trend som både Arbetsförmedlingen, AF, och YrkesAkademin, YA, ser.

– Det är rätt tid att utbilda sig nu, även om förre arbetsgivare rekryterar just nu. Men det kommer att behövas när allt kör igång, och DÅ är det inte läge att börja utbilda sig, säger Åsa Johansson på AF.
Efter pandemin kommer arbetsmarknaden att skjuta fart igen, tror Åsa Johansson från AF och då kommer än fler utbildade att behövas i branscher som redan innan pandemin sökte folk och även hade generationsväxlingars tjänster att fylla.
– Då är det inte läge att utbilda sig, det ska man redan ha gjort när efterfrågan kommer igen, menar Åsa Johansson, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen Dalarna.
Ett steg i detta gör att AF redan nu jobbar aktivt med att få arbetslösa att söka utbildning inom yrken som kommer att behöva personal.

Många som går arbetsmarknadsutbildningar gör det oftare senare i livet. De kanske valde fel i gymnasiet eller har avslutat en anställning och ser att en yrkesutbildning kan ge jobb.
Det är här som AF och YA:s samarbete kring att få fler kvinnor att söka mansdominerade yrken pågår som bäst.
– Det är inte problem att hitta arbetsplatsförlagt lärande, APL, till tjejer, de är oftast mer än välkomna, säger Mathias Rofelt, enhetschef på YA.
Han ser att valet av kvinnor ofta hör ihop med att de oftast är noggranna och duktiga. Killarna tror oftast att de ska vara bäst inom mansdominerade yrken.
– Killar tror självsäkert att de redan kan väldigt mycket inom ett mans-dominerat område, medan kvinnor mer noggrant tar redan på allt de behöver veta och är med ödmjuka inför uppgiften, förklarar Mathias Rofelt.
– Under pandemin har Arbetsförmedlingen haft stort fokus på att arbetssökande ska utbilda sig, genom bland annat den arbetsmarknadsutbildning mot en bransch eller ett bristyrke ökar möjligheterna till jobb när konjunkturen vänder, förklarar Åsa Johansson.

Hon berättar om Yrkes-Akademin som Arbetsförmedlingen samarbetar med och som utbildar inom bland annat typiskt mansdominerade yrken.
– Det här är branscher som anställer män, men som också vill locka kvinnor till branscherna.
Hon berättar om Daniela Karlsson, som det goda exemplet. Hon utbildade sig till CNC-operatör, en väg många kvinnor tar inom industriutbildningen (läs artikeln om Daniela här intill).
– Jag märkte tidigt att hon stormade fram på utbildningen. Efter nio månader var hon klar och fick jobb efter sex veckors arbetsplatsförlagt lärande, berättar Mathias Rofelt.
– Vi har rätt bra med tjejer som går utbildningar hos oss, intresset ökar, tillägger han.

AF har haft digitala infomöten, som riktats mot kvinnor, under pandemin. Där till exempel info om upplägg har presenterats. Inga direkta förkunskaper behövs för arbetsmarknadsutbildning, viktigt är dock att man behärskar språket och har ett driv och intresse. På grund av rådande pandemi så bedrivs stor del av studierna på distans.
– Det handlar mycket om motivation, säger Åsa Johansson.
Sarah Abris är ny i rollen som regionkoordinator på YA och ska, i samarbete med regionchef på YA, driva ett projekt kring jämställdhet och mångfald i utbildning, som faller väl inom ramen för arbetet med fler kvinnor i mansdominerade yrken.
– Vi kommer att sätta upp en projektplan för det här och sedan börja jobba med detta både internt och externt, förklarar hon. Vi måste leva och verka i den förändring vi vill se i samhället. Därför ska vi ta initiativ till och aktivt arbeta med dessa typer av frågor
Sara Abris nickar instämmande när Åsa och Mathias berättar om goda exempel och om behovet av kvinnor inom dessa yrken.
För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver en personen vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Industriteknik/CNC-operatör
Som CNC-operatör är det du som sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning. Du jobbar främst inom verkstadsproduktion där du ser till att maskinerna programmeras antingen av dig eller av särskilt anställda tekniker.
Efter att ha avslutad utbildning inom CNC kommer du ha fått alla de kunskaper du behöver för att jobba som verkstadsmekaniker eller CNC-operatör i verkstads- och/eller industriproduktion.

Källa: ya.se

YrkesAkademins arbetsmarknadsutbildningar i Dalarna:
Yrkesförare lastbil
och busschaufför
Bygg och anläggning
El- och Energiprogrammet
Industriteknik
Fordonsteknik
Restaurang och storhushåll

Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft inom manligt dominerade branscher ökar. Från vänster Mathias Rofelt enhetschef Yrkes Akademin, Sara Abris regionkoordinator på Yrkes Akademin och Åsa Johansson, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen Dalarna. Foto: Veronica Rigtorp
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS