ANNONS

Permakultur Stjärnsunds trädgård ska bidra till ökad kunskap om hur viktig biologisk mångfald är.
Foto: John Leander

De sprider kunskap om biologisk mångfald

STJÄRNSUND z Permakultur Stjärnsund beviljades nyligen 80 000 kronor från Region Dalarna. Syftet är att utveckla en trädgård för undervisning i och förståelse för biologisk mångfald.

Det är än så länge vårvinter i Stjärnsund och det är inte mycket som knoppar i trädgården. Men ett insektshotell i ett träd och många skyltar med namn på växter och grödor vittnar om vad som komma skall.

Här ska det bli ett besöksmål, främst för skolklasser har grundarna tänkt. Ett verkligt utomhusklassrum där man ska kunna se, lukta och känna vad biologisk mångfald är och betyder. Vilket behövs enligt Annevi Sjöberg, miljövetare och en av dem som ligger bakom projektet.
– Det finns forskning som visar att i takt med att vi, och särskilt barn, vistas allt mindre i naturen, förlorar kunskap om hur naturen och ekologiska system fungerar. Barn behöver inte bara vara i naturen, utan också få utrymme och tid att interagera med den för att få upp ögonen för vad som finns och lever där. Hälsosamma ekosystem är basen för vår överlevnad.

Hon visar runt i trädgården tillsammans med Annelie Hilmerby och Martin Gustafsson. De är alla tre folkhögskollärare. Martin är dessutom trädgårdsmästare och när han nämner vad som växer här kommer han in på kontrasten mellan det här och storskaligt jordbruk, som de menar tar alltför begränsad hänsyn till biologisk mångfald.
– Vi vill visa att man kan odla mat som gynnar biologisk mångfald. Som gynnar både oss och hotade insekter. Till exempel genom att odla fleråriga växter som hasselnötter och valnötter.

Vi fortsätter runt trädgården. Många olika växter omnämns och de tre folkhögskollärarna pratar en hel del om just insekter. Varför det är viktigt att de finns.
– En väldigt stor del av maten vi äter behöver pollineras för att sätta frukt. Då behövs insekter som bin. Och inte bara honungsbin, utan också vildbin, säger Martin.

– Annars blir det inga bär och frukter. För att växter ska finnas kvar så måste de sprida sig, säger Annelie.

– En tysk studie som publicerades 2017 visade att antalet flygande insekter hade minskat med 75 procent sen 1989. När vi var barn fastnade en massa flugor på vindrutan när man åkte bil. Det är inte riktigt så längre, säger Annevi.

– Orsaken är mänsklig aktivitet. Förändring av landskapet. Hur vi producerar mat. Bekämpningsmedel. Hur jordbruket har rationaliserats, säger Martin.

De talar om det moderna jordbrukets så kallade monokulturer, som de menar åstadkommer mindre variation i odlingslandskapet, mindre blommande växter och mindre livsrum för en mångfald av djur och växter. Därför tycker de att det är viktigt att förmedla kunskap om fördelarna med biologisk mångfald.

Genom utomhuspedagogiska aktiviteter med främst skolbarn ska de ”bygga kreativa aktiviteter som ger kunskaper om biologisk mångfald och kännedom om olika arter”.
Barnen ska få bygga ”fantasifulla och funktionella insektshotell i trädgården för att skapa livsmiljöer för fler vildbin, fjärilar och andra arter”.
De ska få plantera en ”mångfaldsrabatt som tydligt visar vikten av att det finns olika växter som blommar och ger mat till bin och humlor olika tider på året” och ge kunskap om hur olika insekter söker sig till ”olika växter för föda, boplats, barnkammare och skydd”.

Förutom att skolbarn ska få undervisning så ska platsen var öppen för besökare och turister som vill botanisera på egen hand. Pengar har även kommit från Naturskyddsföreningen i Dalarna för att kunna ha skyltar i trädgården.

Ju fler som lär sig om den biologiska mångfaldens betydelse desto bättre resonerar Permakultur Stjärnsunds medlemmar.
– För att hållbart producera behöver fler bli involverade i produktionen. Vi behöver odla mer mat på fler sätt. Vi behöver storskaligt jordbruk också, men behöver ställa om för att gynna biologisk mångfald, säger Martin.

– Fler måste förstå systemen bättre så att vi inte tar död på alla pollinerare. Då får vi svårt att producera storskaligt ändå, säger Annevi.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS