ANNONS

Runt 50 personer hade sökt sig till Garpenbergs Folkets hus på måndagskvällen och det protestmöte mot kommunens planer på att stänga ned skolan i Garpenberg.
Foto: Mikael Eriksson

De kämpar för att få ha skolan kvar

GARPENBERG. Garpenbergsborna fortsätter sin kamp för att skolan ska vara kvar. Ytterligare ett möte har hållits där argumenten slipades och diskussioner fördes.

På måndagskvällen samlades ett 50-tal personer i Garpenbergs Folkets hus för att diskutera vad som kan göras för att rädda skolan. Till mötet hade samtliga partier i kommunfullmäktige bjudits in.Tre partier hade tackat ja; kommunlistan, miljöpartiet och sverigedemokraterna som hade representanter på plats. Socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet hade tackat nej med hänvisning till att mötet i Garpenberg kolliderade med deras eget möte där de skulle diskutera just besparingar och budget.

Annika Ruth från den arbetsgrupp som bildats inledde med att berätta att detta var det tredje mötet som hölls och om de argument som ska användas för att få majoriteten i kommunfullmäktige att inse att skolan ska vara kvar.
Bland annat pekar de på att det måste finns en politisk heder eftersom det inför senaste valet var fler partier som lovade att byskolorna skulle vara kvar. De menar även på att det inte kommer att bli någon besparing eftersom andra kostnaderna kommer att tillkomma bland annat för de bussresor som måste till när Garpenbergseleverna ska skjutsas till andra skolor. Oron är stor för hur säkerheten vid bussresorna.
– Vi måste se till barnens bästa, sa Annika Ruth innan Allan Matsson (KL) tog över.

– 2010 kom jag med i bildningsnämnden, det första jag märkt var att kostnaderna var högre än den ram som fanns, sa han och konstaterade att under samtliga de år som han suttit i nämnden har kostnaderna har varit högre än ramen.
Han pekade även på att inför 2019 var det en obalans mellan kostnader och ramförslag.
För att nå ramen så måste besparingar göras. Allan Mattsson sa vidare att kommunstyrelsen gav omsorgsnämnden och bildningsnämnden i uppdrag att ta fram sparförslag för att nå den budgetram de har. Förslagen presenterades på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. I bildningsnämndens förslag ingick bland annat en nedläggning av förskolan i Stjärnsund och skolan i Garpenberg, vilket ska ge en besparing på 1,5 miljon kronor per enhet.
– Besparingen finns egentligen inte, sa Allan Mattson och pekade på att bara busskostnaderna kommer att uppgå till 1,7 miljoner kronor.

Hans partikollega Per Bengtsson sa att det behövs göras en fullständig genomgång av ekonomin.
– Vi har 1,2 miljarder kronor att fördela, det handlar om hur man fördelar dem, sa han vidare.
Hans absoluta uppfattning är att det här är en fråga som de själva har i handen.
– Vi måste bli elakare, vi måste ligga på, kontakta era politiker och tala om vad vi tycker, sa Per Bengtsson.
– Det här gänget kan inte hantera pengarna, vi måste lära dem, sa Per Bengtsson med adress till den sittande majoriteten i kommunfullmäktige.

Miljöpartiets Kristina Norström uppmanade de som kan detta med skolan ska höja sina röster. De hon syftade på i första hand var lärare och rektorer.
– I dag kan man säga ifrån, tala om det, vi står upp för glesbygden och våra skolor.
Från åhörarled hördes bland annat att det för Garpenbergs del känns skolan som sista navet för att hålla byn levande.
Annika Ruth hälsad fler välkomna att vara med i den arbetsgrupp som bildats.
Ytterligare ett möte är inplanerat, även till det mötet kommer samtliga partier att bjudas in.
– För att lägga ned en skola måste kommunfullmäktige ta beslut om det. Beslutet kommer att tas i höst. Fram till dess har vi chansen att göra något, konstaterade Allan Mattsson.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 30 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS