ANNONS

Hälsofrämjare Solveig Bodare har tillsammans med Lena Eriksson gjort en sammanfattning av den enkätundersökningsrapport inom omsorgen som gjorts av Elisabeth Zimmer.
Foto: Veronica Rigtorp

De flesta av kommunens äldre upplever god hälsa

Omsorgens frågor om hälsa visar att 93 procent upplever sin hälsa som god eller ganska god. Det visar bland annat den sammanfattning av enkätundersökning/rapporten som genomförts i kommunen.

Omsorgsförvaltningen skickade ut enkäten ”Tankar om åldrandet” till alla som är 75 år eller äldre i kommunen. De fick svara på frågor som rör boende, hälsa, social gemenskap, meningsfullhet samt samhälle och teknik.
Nu är resultatet sammanställt och en sammanfattning av de svar som inkommit i Smedjebacken kommun omsorgens enkätundersökning “Tankar om åldrandet 2020” har sammanställts av Hälsofrämjare Solveig Bodare och Lena Eriksson i samarbete med omsorgsförvaltningens chef Elisabeth Zimmer, som skrivit rapporten.
Av de 1 461 enkäter som skickats ut till medborgare 75 år och äldre i ordinärt boende har cirka 50 procent svarat.

Omsorgens frågor om hälsa visar att 93 procent upplever sin hälsa som god eller ganska god. Många visar sig vara mycket aktiva men närmare hälften verkar ändå vilja ha mer aktiviteter för att förbättra sin hälsa.
Det som efterfrågades mest var promenader, gång- och balansträning samt utflykter i naturen. Bristande hälsa och dåliga kommunikationer gjorde att övriga sju procent hade svårt att vara med på aktiviteter.
Fråga om social gemenskap och ensamhet uppger 90 procent att de upplever sig ha en bra social gemenskap och endast 11 procent upplever ensamhet. Här är det avstånd till släkt och vänner, nedsatt hälsa och ork samt kommunikationer som påverkar negativt.

Frågan om de upplever meningsfullhet i livet så har 93 procent svarat ja. Även här är det hälsa och ork som är negativt samt vänner och meningsfull sysselsättning som svaras av de övriga sju procenten.
Personerna fick också frågan om de tillhörde en förening eller önskade vara med i någon så var 62 procent redan medlemmar och endast 10 procent kunde tänka sig bli medlem i någon då många redan ansåg sig ha fullt upp med annat.

När det gäller samhälle och teknik så visar det sig att 53 procent av kvinnorna och 65 procent av männen använder sig av dator. Mobilen används till 89 procent av kvinnor och 94 procent av män. I just den här frågan kunde omsorgen se i enkäten en större skillnad mellan män och kvinnor.
Kan det bero på att män oftast jobbat med teknik och har lättare att förstå användandet eller kan det vara så att många som svarat använder sig av en Ipad men som inte ansett det vara en dator, svårt att säga. Många anser sig ha behov av ytterligare kunskap då tekniken ändrar sig fort.

I dagens samhälle pratas det mycket om digitalt utanförskap, särskilt för de äldre, och här finns det något som alla kan jobba med framöver för att minska detta utanförskap, fastslås i sammanfattningen.
I den sista frågan kunde enkätdeltagarna framföra vad man ville och där fick omsorgen 142 personer att lägga fram sina åsikter. Här är det främst kommunikationer som framkommer. Kommunen är stor och för de som bor utanför tätorten är det svårt att kunna ta sig till affärer samt hälsovården.
Vad gäller hälsovården så efterlystes en ”närmare och mer tillgänglig sjukvård” samt mer fokus på förebyggande insatser. Mer service, bättre vägar och fiberuppkoppling var några önskemål som framkom.
Många verkar vara nöjda med att bo i Smedjebacken och positiva till livet men vårens pandemi har lagt en viss skugga över allas liv.

Omsorgen kunde ändå se i enkätsvaren att medborgarna ser ljust på tillvaron.
En fundering finns i denna sammanställning, nämligen; hur ser det ut för de övriga 810 som inte svarat, hade deras svar gett en annan bild?, säger Solveig Bodare att de som jobbade med rapporten funderat över.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS