De engagerar näringslivet i framtidens utbildningar

Från vänster: Tobias Mårtensson, verksamhetsutvecklare på Akademin Industri och samhälle, Högskolan Dalarna och Patrick Kenger, Akademichef för Akademin Industri och samhälle, Högskolan Dalarna.
Från vänster: Tobias Mårtensson, verksamhetsutvecklare på Akademin Industri och samhälle, Högskolan Dalarna och Patrick Kenger, Akademichef för Akademin Industri och samhälle, Högskolan Dalarna.
Foto: Veronica Rigtorp
Högskolan Dalarna mötte ett 40-tal näringslivsrepresentanter för att samtala om utmaningar och möjligheter inom tekniska sektorn som en del i skolans satsning på framtidens utbildningar.

Just nu pågår ett verksamhetsutvecklingsprojekt inom Högskolan Dalarna där fokus är att ta nästa steg i utvecklingen av utbildning inom teknikområdet. Målsättningen är att skapa och öka attraktionskraft både nationellt och internationellt till högskolans teknikutbildningar. En del i detta projekt är att engagera näringslivet i arbetet för att få ytterligare aspekter som gör de tekniska utbildningarna än mer attraktiva.
Näringslivet måste ha teknisk kompetens.
– Att få möjlighet att delta i denna workshop är oerhört viktigt både ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Tillgång på arbetskraft med teknisk utbildning är en mycket central fråga för oss, säger Katarina Levin, VD Setra Group, som är en av deltagarna.

Det är ett stort engagemang att få medverka i detta utvecklingsprojekt, både från näringsliv, kommuner och organisationer. Utgångspunkten för engagemanget är det gemensamma intresset i frågan, att det finns attraktiva teknikutbildningar för att på så sätt säkra upp framtidens spetskompetens inom både forskningen och för näringslivet.

Teknik 500 är ett flerårigt projekt och fortsatt dialog med näringslivet planeras. Även nuvarande studenter, alumner från högskolan, undervisande personal och forskare medverkar i projektet.
– Det här är ett omfattande arbete för högskolans fortsatta riktning. Genom att lyfta våra teknikutbildningar och förtydliga vilken roll Högskolan Dalarna ska ha inom teknikområdet kommer högskolan att stärka attraktiviteten som lärosäte. Därför är Högskolans Dalarnas satsning helt rätt och väldigt viktig för den fortsatta samhällsutvecklingen, säger Tobias Mårtensson, verksamhetsutvecklare vid Högskolan Dalarna och projektledare.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Världens största näthandelsföretag etablerar sig i Sverige. Fara eller framtid för företag i regionen?
31-åriga Zelal Kevci räds inte ta över anrika tandläkarmottagningen. Med självsäker stämma meddelar hon framtidsplanerna.
Trevligt höstlov med många aktiviteter för barn och unga, som toppas med en föreningsdag där allt är gratis.