De är ett stöd i vardagen

Mikael Hummelgård, personligt ombud och Lotta Bergh, enhetschef för personliga ombud.
Foto: Rebecca Linder
SÖDRA DALARNA. Sedan år 2002 kan människor med långvarig psykisk funktionsnedsättning i södra Dalarna få hjälp och stöd i sina kontakter med myndigheter genom ett personligt ombud.

De finns till för personer med psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Många har diagnoser som ADHD, ADD, ångestsyndrom, Autism spektrum, Bipolär sjukdom eller EIPS (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom). Men det är inget krav att man har en diagnos för att få hjälp utan fokus ligger på de svårigheter som personerna har i sin vardag.
– Vi jobbar dock inte med personer som har missbruksproblem. Om de nu inte vill ha hjälp för att få hjälp till att ta sig ur sitt missbruk, där kan vi självklart förmedla kontakter, säger Mikael Hummelgård.

De jobbar med alla mellan 18 och 65 år och finansieras genom statliga bidrag samt av åtta kommuner i samarbete. Hjälpen är kostnadsfri och ombuden har tystnadsplikt. De flesta som vill ha hjälp av ett personligt ombud har ett driv och en vilja att förändra något och det man gör först är en kartläggning över problematiken samt tar fram en plan för vilka myndigheter som ska kontaktas och vad som behöver göras för att komma tillrätta med problemen.
– Bara ett telefonsamtal kan vara ångestframkallande för dessa personer och när det kommer till ansökningar och blanketter blir det ofta tvärstopp för dem, säger Mikael Hummelgård.

Som personligt ombud finns man där som stöd och hjälp under begränsad tid, maximalt ungefär 1,5 år, och en förutsättning är att klienterna får ett förtroende för sitt ombud. Eftersom det nu funnits personliga ombud i ganska många år så kan man också se att det ger effekt. Enligt Socialstyrelsen så har klienterna som haft hjälp fått bättre tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Nästan hälften av klienterna (46%) har fått någon form av sysselsättning. Många har fått hjälp med att byta eller ordna bostad samt avvärja vräkning och en av fyra säger att deras relationer med anhöriga har blivit bättre.
– Många upplever att de får snabbare och bättre kontakt med vård och myndigheter när vi hjälper till, så visst gör vi skillnad, säger Mikael Hummelgård.

Publicerad i Annonsbladet vecka 51 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA. Erica Kåll, 46 år, tog ett stort beslut för ungefär ett år sedan. Då vägde hon 94 kilo och kände att kulmen var nådd. Hon mådde inte alls bra i sig själv och hade börjat isolera sig.
FALUN. Det finns ett ökande intresse för medicinsk laserbehandling mot smärttillstånd. Det märker Åke Enander, legitimerad sjuksköterska om driver Smärtkliniken Dalarna.
SAXDALEN. Tomas Enberg är en av alla 60 000 skidåkare som tänker avverka mil efter mil under Vasaloppsveckan. Hans resa startade för ett år och 60 kilo sedan.