ANNONS

Ledamöterna fick sitta vid egna bord och bära skyddsvisir under Hedemoras fullmäktigesammanträde.
Foto: Jennifer Berglund

Därför hölls kommunfullmäktige fysiskt

HEDEMORA Andra kommuner har beslutat om digitalt kommunfullmäktige. Men Hedemora höll i tisdags sitt kommunfullmäktige fysiskt på plats och man anger kommunallagen som skäl till det.

Alltsedan Hedemora kommun beslutade om att hålla ett fysiskt kommunfullmäktige, i stället för följa trenden att hålla det digitalt, har frågorna strömmat in. Det undras varför man inte gör som andra kommuner och håller det helt digitalt i stället, för att undvika risk för covidsmitta.
Det Hedemora kommun har gjort i stället är att minska antalet närvarande ledamöter från 41 till 25 genom kvittning.
Vidare så flyttades mötet från Sankt Pauligården till Folkets park så att ledamöterna kunde komma in i mötessalen från flera ingångar. Möbleringen anpassades och det fanns tillgång till munskydd och visir.
Det nya generella förbudet mot att ha fler än åtta deltagare gäller inte politiska sammanträden och från Hedemora kommuns håll menar att det finns flera skäl till att inte hålla ett kommunfullmäktigesammanträde digitalt.
Framförallt hänvisar man till kommunallagen som säger att det alltid ska finnas ett fysiskt möte. Man ser det också som problematiskt om den digitala tekniken skulle strula:
”Om tekniken fallerar, eller om deltagaren på distans väljer att ha sin video avstängd så ingen ser ledamoten, så uppfylls inte lagen”, menar man.
Att alla ledamöter ska kunna se och höra alla ser man som en avgjort viktig faktor:
”Både de som deltar i den fysiska lokalen och de som deltar på distans ska kunna se samtliga deltagare hela tiden. Den som deltar på distans ska också kunna se hela lokalen för det fysiska mötet, samt den som har ordet i talarstolen.”
Säters kommun har beslutat att hålla nästa fullmäktigemöte den 3 december digitalt.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS