Dalarna har fått åtta nya naturreservat

DALARNA. Under 2018 har 21 nya naturreservat bildats i Dalarna. De sista åtta beslutades av landshövding Ylva Thörn lagom till jul.

Fredag 14 december fattade landshövding Ylva Thörn beslut om åtta nya och två utökade naturreservat i Dalarna. Ett naturreservatsbeslut ger områdena ett långsiktigt skydd med stöd av miljöbalken.

Totalt har Länsstyrelsen fattat beslut om 21 nya reservat under 2018 (av dessa är tre beslut om utökningar av befintliga reservat).
I och med det nya beslutet har ytterligare 1 672 hektar natur skyddats under året. I naturtyper består reservaten av 1 312 hektar skog och 360 ha sjö, myr och annan mark.

Länet har nu totalt 341 naturreservat och 49 906 hektar produktiv skog finns numera i naturreservat.

De åtta nya naturreservaten är följande:

Leksand: Knytberget, Romberget och Ärtknubben
Ludvika: Predikstolen
Mora: Säxberg, Agnmyren
Malung-Sälen: Beriskölberget
Vansbro: Holkberget

Följande naturreservat har utökats:

Avesta: Kungsgårdsholmarna-Prästnäset
Gagnef: Hartjärn

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Dalarna. De två skidanläggningarna i Falun, Bjursås och Källviksbacken, tillhör vinnarna i uförsåkarsverige den gångna skidsäsongen visar Svenska skidanläggningars organisations årsrapport.
LUDVIKA. ABB Ludvika kan nu hoppas vinna anslutningen av världens största vindkraftsfarm, från Dogger Bank i Nordsjön.
LUDVIKA z Nordic Iron Ores genomförbarhetsstudie visar att goda förutsättningarna för en lönsam gruvdrift, en investering på 2,4 miljarder som betalar sig på 5,6 år.