ANNONS

Dalarna Talks om samverkan, från vänster Angelica Ekholm, Minna Smångs, Elin Holst Granlund, Linda Jonsson och Johan Kostela.
Foto: Veronica Rigtorp

Dalaprat om samverkan – ”Våga möta varandra”

BORLÄNGE. Dalarna Talks handlade denna gång om samverkan och genomfördes under en halvtimme i Ljusgården på Dalarna Science park.

Dalarna talks är ett digifysiskt event på initiativ av Dalarna science park. Det är en arena för hela Dalarna där aktuella frågor diskuteras och där man tar pulsen på Dalarna.
Här kunde de som mött upp i ljusgården inspireras av en 30 minuters energiboost där det bjöds på det senaste. Nya tankar om aktuella ämnen, spännande föreläsare och framtidsspaning tillsammans med aktuella gäster. Temat var samarbete i praktiken – hinder och möjligheter?
Det var en coroanasäkrad mix av digitalt och live. En liten publik på plats och ett virtuellt publikhav med på länk välkomnade hela Dalarna till Dalarna Talks.
Efter lyckade Daladagen som genomfördes av Sparbanksstiftelse, tog Dalarna Talks avstamp i frågor från den dagen om just ämnet samverkan.

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park började att ställa frågan: Vad är det vi ska samverka kring och vad är samverkan?
Först att svara var Johans Kostela:
– Samverkan för mig är där man i en fråga, som man inte ensam kan hantera, blir starkare tillsammans.
Han trodde också att nya perspektiv var en viktig del i samverkan. Då det ofta körs på i samma spår, där man tittar inåt och inte utåt.
– Att bygga relationer och tillit, för att nå till nya saker som Johan säger, svarade bland annat Elin Holst Granlund.
– För mig är samverkan där man tillsammans tar sig mot ett mål. Bygga relation och bygga tillit. Utan tillit blir det bara ord. Ensam är inte stark, våga släppa in oliktänkande. Den som kan omfamna olikheter, där kommer det att hända saker. Till exempel i företagen, ledningsgrupper och styrelser, säger Linda Jonsson.
– Det här är samverkan för mig. Vi jobbar i olika branscher, är i olika åldrar, har olika erfarenheter, säger Minna Smångs.

Dalarna Talks, på storbildsskärm: Framtidsvisionär Tobias Degsell med på länk. Nedanför ses Kjell Grundström, Angelica Ekholm, Minna Smångs och Elin Holst Granlund.

Vem bestämmer då när vi samverkar? undrar Angelica Ekholm.
– Vi måste ta egenmakten över vilken vi samarbetar med. Ibland blir man fast i system som inte är optimalt för oss själva. Det är nog ganska toppstyrt i större samverkan och det är viktigt att reflektera över samverkan, konstaterade Johan Kostela, som skrivit artikeln Vem bestämmer när vi samverkar?.
Minna svarade Hur börjar man ta kontakt, hur ska jag ta plats och det finns inga förebilder.
Kontentan verkade vara ett öppnare klimat med mer tillit där personer vågar fråga om hjälp som ger samverkan och vågar släppa in olikheter för att få nya perspektiv.
– Våga möta varandra förutsättningslöst, sa Johan Kostela.

I slutet av halvtimmen knöts säcken ihop av framtidsvisionär Tobias Degsell, som medverkade på länk, som tagit fasta på några punkter som kommit på tal, och som han reflekterade över.
– Ni lyfter i gruppen jättemycket bra detaljer viktigt detaljer att samverka speciellt inom områden man inte klarar av att göra själv. Vilket är många områden.
– Men ni lyfter också vikten av olika perspektiv, vilket är mångfald, vilket är perspektiv.
Vad ska vi samverka runt, det är ju saker som har med utveckling att göra
Vad ska vi göra tillsammans för alla i Dalarna? Hur kan vi göra det tillsammans, jo genom att träffas, pratar och nät verka, sedan sträcka ut händerna till varandra, sa Degsell bland annat.

Kjell Grundström, ordförande i Sparbanksstiftelsen Dalarna, berättade om stiftelens huvudsakliga uppgifter.

Kjell Grundström, ordförande i Sparbanksstiftelsen Dalarna som anordnade Daladagen.
Sparbanksstiftelsen vilar på 200 år av sparbanksrörelse/idé.
– I våra stadgar står det bland annat att vi ska arbeta med sparsamhet och ekonomisk hållbarhet. Det gör vi på olika sätt.
Men så får vi också jobba med projekt som driver utvecklingen framåt i Dalarna, där kommer Daladagen in, där vill vi samla många aktörer på temat samverkan.
Kjell uppmanar: Gör saker tillsamman, prata inte bara, samverka inte bara, gör grejor som också är resultat och mät resultaten.
Sedan fortsatte han berätta om stiftelsens uppgift:
– Vår uppgift är att bygga broar mellan olika aktörer och bygga nya konstellationer för att komma framåt.

Panelen
I panelen som leddes av Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park, ingick Minna Smångs från Ung Företagsamhet Dalarna, Linda Jonsson från Swedbank Dalarna, Johan Kostela från Högskolan Dalarna, Elin Holst Granlund, Dalarna Science Park.
Framtidsvisionär Tobias Degsell fanns med på länk. Kjell Grundström, ordförande i Sparbanksstiftelsen Dalarna medverkade i början och slutet av träffen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS