Dalaläkare prisas för revolutionerande småbarnsnapp

På vänstra armstödet ses Fredrik Bokvist som har sin familj i den bakresoffan bestående av från vänster: Ivar, Arvid, Elin och Folke. På det högra armstödet sitter Lars Thelin, i främresoffan hans barn Sigge ochTove. Foto: Veronica Rigtorp.
På vänstra armstödet ses Fredrik Bokvist som har sin familj i den bakresoffan bestående av från vänster: Ivar, Arvid, Elin och Folke. På det högra armstödet sitter Lars Thelin, i främresoffan hans barn Sigge ochTove. Foto: Veronica Rigtorp.
Foto:
Breease är en andningsnapp med utbytbar filterkapsel för barn. Den minskar inandningen av luftföroreningar som exempelvis avgaser, virus och mögel.

Nappen skyddar även vid utandning så att smittspridning av exempelvis virus minskar. Denna aspekt är särskilt viktig just nu under covid-19-pandemin.
• Luftföroreningar är ett globalt men också lokalt problem. Stockholm, Oslo, London och Peking är exempel på städer med växande problematik.
• 630 miljoner barn lever i områden som överskrider WHO:s gränsvärden för luftkvalitet.
• 1,5 miljoner dödsfall för barn under fem år skulle kunna förhindras om man minskar exponeringen av miljöproblem som exempelvis luftföroreningar.
• Att inandas luftföroreningar är direkt skadligt för barn då de inte är färdigutvecklade i sina organsystem. Cancer, kognitiv nedsättning, astma, diabetes är några sjukdomar som är direkt relaterade till luftföroreningar och barn.

Breease är ett komplett system baserat på en napp med en luftkanal som barnet andas igenom. I nappen finns en utbytbar kapsel innehållande filtermedia och kapseln byts en gång per dag. Kapseln och hela systemet är återvinningsbart till 100 procent, till skillnad från vanliga nappar. Den ger samma fördelar som en vanlig napp (minskad för tidig spädbarnsdöd, tröst med mera) och fördelarna med ett luftfilter (ren och hälsosam luft) i en och samma produkt.

Fakta.
Företaget väljer att marknadslansera i Sverige, Danmark och Norge för att skapa trovärdighet och börja bygga varumärket. Därefter kommer Breease lanseras i USA och utvalda delar av EU. På sikt avser Vivolab AB att lansera i Asien där behovet är enormt.
Produkten har tre stycken patent samt design- och varumärkesskydd.
Vivolab AB avser fortsätta utveckla medicintekniska produkter samt även, på sikt, läkemedel tillsammans med utvalda partners. En stor del av verksamheten kommer att koncentreras till Dalarna.
Med globala luftföroreningsproblem och den snabba spridningen av COVID-19, så ökar Vivolab AB möjligheter att snabbt etablera en världsunik produkt.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Lärarförbundet har publicerat sin årliga ranking som mäter tio olika delar inom skolan i syfte att utse bästa skolkommunen. Och Borlänge placeras långt ned på listan.
Soltorgeleverna och skolans personal får ny skolbyggnad och i etapp två även ombyggnation av befintliga byggnaden till en kostnad av 70 miljoner kronor.
Butiksägare Matts Dahlberg är en av alla handlare som blivit utsatt för hot i sin butik.