ANNONS

Kyrkvaktmästaren Lollo Hedlund och kyrkomusikerna Terhi Aho och Lennart Bengts i Husby kyrka, som har två orglar. Den översta är från 1700-talet och ska nu dokumenteras i en öppen databas av Internationella Orgelakademin.
Foto: Pär Sönnert

Dala-Husbys kyrkorgel dokumenteras i ny databas

DALAHUSBY Den äldsta av orglarna i Husby kyrka klassas som en av Sveriges bäst bevarade orglar från 1700-talet. Den stod klar 1783 och fick drygt 150 år senare sällskap av en yngre variant.

Internationella orgelakademin i Göteborg har varit i Dala-Husby och dokumenterat 1700-talsorgeln. Resultatet ska sedan presenteras i en öppen databas. “I Sverige finns en internationellt sett unik förekomst av bevarade orglar från 1700-talet. Dessa utgör ett viktigt, men också relativt okänt kulturarv”, skriver orgelakademin på sin hemsida om projektet.

– Orgelakademin åker runt och dokumenterar de tio mest värdefulla 1700-talsorglarna i Sverige. De tyckte att en av dem finns här i Husby kyrka. De var här en hel dag och spelade in alla toner från varenda pipa, säger kyrkvaktmästaren Lollo Hedlund.

“Det övergripande målet med projektet är att på internet publicera en öppet tillgänglig databas med dokumentationer av ett antal svenska 1700-talsorglar där instrumenten också presenteras med ljud och rörliga bilder”, skriver Orgelakademin.

– Det finns två orglar här i Husby kyrka. Den äldsta är placerad högst upp, på den övre läktaren. Han som byggde den, Niclas (Nils) Söderström, var själv organist här i Husby, och hans grav med gravsten är fortfarande kvar på kyrkogården nära kyrkan, berättar kyrkomusikern Lennart Bengts.

Den äldre orgeln byggdes i barockstil.

 

Orgeln blev alltså färdig 1783 och sedan byggdes den nyare orgeln 1935. Då det fanns gott om plats på läktaren under den äldsta orgeln så byggdes den nyare orgeln där.
– Det byggdes även in en luftkanal upp till den gamla orgeln så att det skulle gå att använda den även efter att den nyare hade byggts, säger Lennart Bengts.

Med tiden blev dock den gamla orgeln mer eller mindre ospelbar.
– Därför bildades en fond för insamlande av medel till en restaurering av Söderströmorgeln. Den gjordes 2011 och blev mycket lyckad och sedan dess klingar orgeln åter i sin forna glans, säger Lennart Bengts.

– Kyrkan byggdes om på 1700-talet. Tidigare fanns det tre läktare i kyrkan. Den allra första orgeln fanns här redan 1642 och sedan tror man att den packades ner och flyttades till den gamla brukskyrkan i Stjärnsund, säger Lollo Hedlund.

I samband med att orgelakademins dokumentation började presenteras under våren skulle även en skiva med orgelmusik av Jonas Lundblad ha släppts.
– Men de fick skjuta på det, på grund av coronapandemin. Det nya datumet för skivan är den 26 september, säger Terhi Aho som även passade på att spela lite på den äldsta orgeln.

 

“Man sitter bättre vid den äldre orgeln”, tycker kyrkomusikern Terhi Aho.

 

Vad är skillnaden mellan att spela på de båda orglarna?
– Ergonomiskt sett är den äldre orgeln bäst. Man sitter bättre där. Men vi använder den nyare orgeln mest. Den är lättare att manövrera, det är mer jobb med den äldre, säger Terhi Aho.

Orglarna skiljer sig även lite åt sett till hur de låter.
– Den äldre byggdes i barockstil, där det skulle vara väldigt kraftfullt. Sedan kom den nyare, som är byggd mer i romantisk stil, där det även skulle vara lite svagare toner, säger Lollo Hedlund.

Fotnot: På Orgelakademins hemsida går det att läsa mer om projektet och om 1700-talsorgeln i Husby kyrka.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 35, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS