ANNONS

Rickard Johansson och Per Andersson från HUI kan konstatera att Hedemora väljer att göra sina inköp av livsmedel på hemmaplan men gärna reser en bit för att göra inköp av så kallade sällanköpsvaror.
Foto: Mikael Eriksson

Dagligvaror handlas på hemmaplan

HEDEMORA. Hedemorabornas inköpsvanor har synats. Mat köper de helst hemma, men för sällanköp är de redo att resa.

Den handelsutredning som Hedemora kommun låtit HUI (Handelns Utredningsinstitut) göra innehöll inte några större nyheter. I stället bekräftade den det som redan i mångt och mycket är känt.

Utredningen har presenterats av Per Andersson och Rickard Johansson från HUI.
Vid summeringen så lämnade de några råd till Hedemora. Det första av råden var att se till så att Systembolaget blir kvar i centrum.
– Systembolaget är den viktigaste besöksanledningen, sa Per Andersson.
De pekade på att det i centrum borde finnas en livsmedelsbutik och då i form av en närlivsbutik.

Per Andersson anser att kommunen längs med Åsgatan bör utveckla någon torgmiljö för att besökarna ska känna att de anlänt till centrum. Det handlar om att skapa trivsel i centrum. En lämplig sådan plats är korsningen Åsgatan – Ämbetsgatan.
– Det är en fantastiskt vacker plats, där finns en underutnyttjad potential.
Lyckas man få till torgmiljön så har förutsättningarna förbättrats för såväl caféer som restauranger, både som idag finns och för framtida nyetableringar.

Både Per Andersson och Rickard Johanson varnade för att helt stänga av centrum för biltrafik. De vill behålla centrum öppet för alla färdsätt, även om bilen får bli prio två.
– Bilen ska inte ha första rummet, men bilen ska ha plats, sa Rickard Johansson.

Att i centrum mötas av skyltfönster som är igentejpade med papper är inte till någon nytta. De föreslog istället att fastighetsägarna ska överväga att konvertera sina tomma lokaler till bostäder. Eller att de tomma lokalerna får ge plats för någon form av offentlig service.

Tillgängligheten till områdena längs med riksväg 70 måste förbättras. Samtidigt som områdena behöver knytas samman.
– Bygg en rondell, sa Per Andersson.
Vidare så måste de personer som har ett lokalt entreprenörskap släppas fram, att de eldsjälar som finns måste vårdas.

I övrigt var det en lite sorgkantad redovisning de gav, i synnerhet när det gäller handeln med sällanköpsvaror i Hedemora.
31 procent av de 150 tillfrågade Hedemoraborna sa att de gör sina inköp av sällanköpsvaror på hemmaplan. Det gör att knappt 70 procent gör sina inköp på annan ort, och det är Borlänge som lockar flest. 46 procent åker till Borlänge för att handla, 4 procent åker till Avesta och 9 procent gör sina inköp på nätet.

De varnade även för att konkurrens från Avesta kommer att öka i och med Biltemas etablering och den satsning som görs på handelsområdet vid Dalahästen.
När det gäller dagligvaruhandeln ser det betydligt bättre ut. 96 procent av de tillfrågade Hedemoraborna väljer att handla sina livsmedel på hemmaplan.
– Lojaliteten är hög, konstaterade Per Andersson.

Vilken typ av handel saknar då Hedemoraborna? Högst upp på önskelistan kommer inredningsbutik, därefter kläder följt elektronikbutik och leksaker.
Förklaring som gavs är att det i Hedemora inte finns någon av de större kedjorna etablerade.

Per Andersson varnade även för att den kraftigt ökande handeln på internet kommer att slå hårt mot den fysiska handeln, och då i första hand på mindre orter.
De uppmanade även handlarna att inte stå stil utan att gå digitalt.
– När man ser hur mycket e-handeln växer måste man söka nya vägar i framtiden.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 51 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS